Omgevingsraad Schiphol zoekt bewoners

18 september 2014

Omgevingsraad Schiphol zoekt bewoners

Op 1 januari 2015 start de Omgevingsraad Schiphol. Voor de participatie van bewoners is de Omgevingsraad Schiphol op zoek naar omwonenden van Schiphol die willen meepraten over de ontwikkeling van Schiphol en de leefomgeving.

Wat is de Omgevingsraad Schiphol?
logo omgevingsraad SchipholDe Omgevingsraad Schiphol is vanaf 1 januari 2015 het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. In de Omgevingsraad Schiphol zijn regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen vertegenwoordigd. De Omgevingsraad Schiphol is de opvolger van de Tafel van Alders Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Het doel van de Omgevingsraad Schiphol is het overleg te bevorderen tussen partijen over het gebruik en de ontwikkeling van de luchthaven en de inpassing daarvan in de omgeving. Enerzijds gaat het daarbij om de kwaliteit van het netwerk aan internationale verbindingen en de effecten daarvan. Anderzijds om de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot de operatie van de luchthaven.

Waarom meepraten?
Om tot een evenwichtige afweging van de belangen te kunnen komen, is een actieve vertegenwoordiging van de omwonenden van belang. Door mee te praten in de Omgevingsraad Schiphol kunnen omwonenden van Schiphol invloed uitoefenen op het beleid dat wordt gemaakt en blijven omwonenden op de hoogte van de ontwikkelingen rond Schiphol en omgeving. Met alle betrokkenen partijen wordt onder andere gesproken over hinderbeperking, stimuleren van de regionale economie, veiligheid en ruimtelijke ordening.

Hoe kunnen omwonenden zich aanmelden?
Bewoners kunnen deelnemen door hun bewonersorganisatie bij de Omgevingsraad Schiphol te registreren of door lid te worden van een bewonersorganisatie die reeds geregistreerd is. Registeren en lid worden kan via tot en met 31 oktober 2014 via de website www.omgevingsraadschiphol.nl.

Meer informatie?
Ga voor meer informatie naar www.omgevingsraadschiphol.nl of neem telefonisch contact met het secretariaat van de Omgevingsraad Schiphol via 023-568 5230.

Milieufederatie ook in Omgevingsraad?

Ook voor de Milieufederatie Noord-Holland is mogelijk een plaats in de Omgevingsraad gereserveerd. Gesprekken hierover tussen Milieufederatie, de Omgevingsraad en de provincie zijn momenteel nog gaande.