Oeverlanden in Amsterdamse Bos dreigen bebouwd te worden

13 maart 2016

Oeverlanden in Amsterdamse Bos dreigen bebouwd te worden

De Noordoever van de Nieuwe Meer, het prachtige natuurgebied de Oeverlanden, gaat bebouwd worden. Tenminste: als het college van B&W zijn zin krijgt.

Op een bijeenkomst in februari in Pakhuis de Zwijger kondigde wethouder Van der Burg trots de vergaande bouwplannen aan. Eerdere aanslagen op dit gebied, waar veel wordt gewandeld en nachtegalen nog zingen, zijn tot nu toe afgeslagen, en het gebied heeft nu nog een beschermde status als deel van de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur. Maar de wethouder is van plan om deze status op te heffen, zodat het plan zonder discussie, en ook zonder inpassingsmaatregelen, kan worden doorgevoerd. Er zijn nu plannen om hier een hotel te vestigen. Het naburige Volkstuinpark Ons Buiten staat op de nominatie om te worden opgeheven.

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft al een aantal meldingen van bezorgde burgers ontvangen. De plannen zijn nog in een vroeg stadium. Momenteel loopt er een consultatieronde, zie daarvoor https://www.amsterdam.nl/gemeente/volg-beleid/koers-2025-amsterdam/