Nieuwe startprocedures Schiphol leveren minder geluidswinst op dan verwacht.

25 augustus 2016

Nieuwe startprocedures Schiphol leveren minder geluidswinst op dan verwacht.

De Commissie MER, een onafhankelijk toetsingscommissie, heeft de rekenmethoden beoordeeld waarmee Schiphol de geluidswinst van de nieuwe start- en landingsprocedures bepaalt en geconstateerd dat die rekenmethodes de geluidswinst te rooskleurig voorspiegelen. De bevindingen van de Commissie wijzen uit dat de nieuwe procedures minder geluidwinst opleveren voor verdere groei van de luchthaven dan gedacht. Dat laat een vergelijking met internationaal gehanteerde rekenmethoden zien. Ze adviseert de voorschriften te actualiseren waarmee de geluidwinst van procedurewijzigingen wordt berekend.

Vanaf 2014 is de KLM overgegaan tot het vliegen met een nieuwe startprocedure, de zogenaamde NADP2 procedure, waarbij vliegtuigen na de eerste klim langer op eenzelfde hoogte door vliegen en daarna beginnen aan een continue klim tot de gewenste hoogte. Deze nieuwe startprocedure levert voor de luchtvaartmaatschappijen winst op in de vorm van een verminderd kerosine verbruik. Behalve de KLM gebruiken steeds meer maatschappijen op Schiphol deze nieuwe startprocedure.

Lang is aangenomen dat deze nieuwe startprocedure ook geluidswinst oplevert voor de omgeving. Deze geluidswinst zou Schiphol vervolgens weer mogen gebruiken om verder te groeien in aantallen vliegtuigbewegingen. De omwonenden rondom Schiphol hebben altijd getwijfeld aan deze geluidswinst, zij vonden dat de luchthaven zich teveel rijk rekende met deze nieuwe startmethode.  De Commissie MER geeft in feite de omwonenden nu gelijk. De rekenmethode die Schiphol hiervoor hanteert (en die door het Rijk is opgesteld) is verouderd zegt de Commissie MER en wijkt ook af van wat in de omringende landen wordt toegepast. Zij adviseert dan ook om de rekenmethode te actualiseren en de geluidsberekeningen opnieuw te doen. “Pas daarna kan een goed onderbouwd besluit worden genomen over de verdeling van de vrijkomende geluidsruimte voor de verdere groei van de luchthaven”, aldus de Commissie.

Persbericht Commissie MER