Nieuwe partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

30 september 2019

Nieuwe partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel maken zich hard voor een biodiverse toekomst

Een brede maatschappelijke coalitie voor herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Daar tekenden 25 partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel op 23 september voor. Geen loze krabbel, want partners van het Deltaplan committeren zich aan positieve actie voor herstel van biodiversiteit. Het Deltaplan bestaat uit concrete plannen, waarvan niet alleen de natuur maar ook de betrokken partijen beter worden. De aanpak wordt gedreven door wat alle partijen verbindt. Tijdens de bijeenkomst, waar naast de 25 nieuwe partners ook zo’n 30 aspirant-partners aanwezig waren, was de sfeer actiegericht. De consensus was voelbaar aanwezig: een systeemwijziging vergt samenwerking tussen alle partijen waarbij vooral ook de economische dimensies van vraagstukken rond biodiversiteit worden aangepakt.

Fotos-Partnerbijeenkomst-DeltaplanBiodiversiteit web
De 25 partners van het Deltaplan

Een overkoepelend thema was de integrale aanpak, waarbij economische (verdien)modellen en discipline-overstijgend samenwerken centraal staan. Louise Vet – directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie en onafhankelijk voorzitter van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel benadrukte het belang van samenwerking en van een gebiedsbenadering. “Met één boer, of één natuurgebied ben je er niet. Er moet op gebiedsniveau worden samengewerkt”, daarover is ze heel duidelijk. “We zijn volop aan de slag om over de volle breedte het maatschappelijk draagvlak voor biodiversiteitsherstel te vergroten. Herstel van biodiversiteit is voor iedereen belangrijk. We zoeken actief naar verdienmodellen voor biodivers ondernemen en het ontwikkelen en delen van kennis over biodiversiteit en hoe je dit kunt meten. Ook zoeken we per gebied lokale samenwerking met diverse grondgebruikers om de biodiversiteit in de landbouw en de openbare ruimte te bevorderen. De overheid is hierin ook partij. Wet- en regelgeving moet boeren en beheerders van gebieden steunen bij hun inspanningen om de biodiversiteit te stimuleren.”

Commitments

Een aantal aanwezige partners presenteerden hun commitment aan het Deltaplan. Veel partners van het eerste uur waren zelf al langs de lijnen van het Deltaplan aan het werk en noemen het een logische keuze om bij dit grote initiatief aan te sluiten. “Hier vind ik de beweging, hier kunnen we het gesprek aangaan”, aldus Natasja Oerlemans van het WNF.

Concrete actie

Het Deltaplan zet een stip aan de horizon voor een biodiverse toekomst, maar hoe bereiken we die stip? Een voorbeeld hiervan zijn de Delta Labs die in 2020 worden uitgerold in verschillende gebieden in Nederland. De Delta Labs monitoren niet alleen biodiversiteit, maar gaan ook de impact van gebiedsgerichte maatregelen voor het herstel van biodiversiteit in kaart brengen.

Stapelen van beloningen

Een veel gehoord adagium tijdens de bijeenkomst is het stapelen van beloningen voor boeren. Een rentekorting alleen zal niet de doorslaggevende factor zijn om biodiverser te ondernemen, maar door beloningen te stapelen wordt het voor de boer wel aantrekkelijk. Het betrekken van de boeren vergt een economisch goed onderbouwd plan, aldus Hans van den Heuvel, directeur van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). De land- en tuinbouw is een hoog gewaardeerde sector in Nederland, maar de maatschappelijke druk is ook hoog. Maatschappelijke eisen kosten ook geld en er komt heel wat op de leden van de LTO af.

Hans de Haan van ‘Land van Waarde’: “De natuur is geen schadepost, het moet een pijler in het verdienmodel worden van de bedrijfsvoering”.

De bijeenkomst van partners en aspirant-partners van het Deltaplan liet duidelijk zien dat samenwerking de weg voorwaarts is. Er gebeurt al veel, maar het Deltaplan Biodiversiteitsherstel brengt partijen samen om versnelling aan te brengen in biodiversiteitsherstel!

Het volledige verslag van de partnerbijeenkomst is te lezen op www.samenvoorbiodiversiteit.nl