Nieuw coalitieakkoord staat mijlenver af van een gezonde leefomgeving

16 mei 2024

Nieuw coalitieakkoord staat mijlenver af van een gezonde leefomgeving

Na maandenlang overleg werd vanochtend het coalitieakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd. De nieuwe coalitie brengt geen natuur- en klimaatoplossingen, maar zwakt ze juist af.

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland sluit zich aan bij de reactie van Natuur & Milieu en die van Natuurmonumenten en LandschappenNL op het coalitieakkoord. Ook MNH ziet dat de nieuwe coalitie het natuur- en klimaatbeleid afzwakt, dat dat slecht is voor Nederland en deelt de analyse van Marjolein Demmers Natuur & Milieu: ‘Jaren van zorgvuldige opbouw van beleid en maatregelen worden tenietgedaan. Juist nu we op stoom beginnen te komen, laat de politiek het afweten. Terwijl de gevaren van klimaatverandering en natuurverlies nog niet zijn geweken. Nederlanders betalen hiervoor straks een hoge prijs.’

Reactie Natuur & Milieu

Reactie Natuurmonumenten & LandschappenNL

 

De nieuwe coalitie kiest niet voor een schone lucht, niet voor een gezonde bodem en niet voor een gezonde leefomgeving. Hierdoor worden onze burgers en onze natuur aan hun lot overgelaten. De steeds hoger wordende rekening schuift zo gewoon door naar de toekomst. Ook onze boeren krijgen met de aangekondigde politiek van nieuwe geitenpaadjes – en het opnieuw opzoeken van de randen van de wet – onvoldoende toekomstperspectief waar zoveel behoefte aan is.

Oplossingen voor een gezonde leefomgeving

Ons land staat voor grote opgaven op het gebied van klimaat, energie en natuur. Juist daarom is beleid en betrouwbaar bestuur dat meerdere jaren wordt doorgezet zo hard nodig voor de toekomst van Nederland. De opgaven op het gebied van klimaatverandering en natuurherstel blijven onverminderd bestaan. Wij blijven ons daar samen met onze leden en partners in de Noord-Holland hard voor maken. Daarom bieden we aan de nieuwe coalitie de uitgestoken hand om te komen tot oplossingen die wél leiden tot een gezonde en duurzame leefomgeving.

Reageren?