Nederlandse natuur toont licht herstel

17 september 2014

Nederlandse natuur toont licht herstel

We zijn blij verrast door de mededeling van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) dat de Nederlandse natuur een licht herstel vertoont.  Dit is groot en opmerkelijk nieuws. De armen gaan in de lucht na jaren van stelselmatige achteruitgang. Wat is er dan allemaal gebeurd? Waardoor is de trend omgebogen? En hoe kunnen we dit nieuws duiden?

Nieuw-cartoon-en-natuurVeel planten- en diersoorten gaan niet verder achteruit, stabiliseren of gaan licht vooruit. De overall bedreiging is niet verder toegenomen. Dit is ongetwijfeld te danken aan het ontwikkelen van de Ecologische Hoofdstructuur in de afgelopen twintig jaren, een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden en ecologische verbindingen. De vele herstel- en natuurontwikkelingsprojecten en het verbeteren van de water- en luchtkwaliteit zullen ongetwijfeld ook bijgedragen hebben aan deze trendbreuk. Landelijk gezien zijn de Otter en de Zeearend aansprekende voorbeelden om te laten zien dat onze natuur aan de beterende hand is. Noord-Hollandse voorbeelden zijn o.a. Lepelaar en  Parnassia.

Maar wat betekent dit nu feitelijk?

Feitelijk betekent dit dat de slechte situatie in elk geval niet slechter wordt. De verslechtering is afgevlakt. Een derde van het aantal soorten is nog steeds bedreigd en dat is nog altijd schrikbarend hoog. Het gaat nog steeds niet goed met de weidevogels, ook al is ook daar sprake van een licht herstel bij sommige soorten. Veel landschappen, ook in Noord-Holland zijn nog altijd woestijnlandschappen, waar zeer weinig soorten voorkomen. Veel natuur heeft nog altijd een tekort aan (schoon) water en een teveel aan voedingsstoffen.

Een groen dooraderd landelijk gebied met daarin ruimte voor vele wilde planten en dieren is nog steeds dé uitdaging voor de 21e eeuw. Dit zal ook de kwaliteit van onze natuurgebieden ten goede komen. Ook Europa en de provincie Noord-Holland beseffen dit door verder vergroening van het landbouwbeleid in te zetten. Voor provincie, gemeenten en waterschappen ligt er de schone taak het ecologische beheer in stand te houden en verder uit te breiden. Natuurlijk moeten we blijven doorgaan met het afmaken van de Ecologische Hoofdstructuur en het verbeteren van de milieucondities voor de natuur.

Dat de biodiversiteit een licht herstel laat zien, is goed nieuws. Dat is extra reden om de koers vast te houden en alle krachten bij te zetten. Armen in de lucht, handen uit de mouwen!