Succesvolle bijentelling krijgt vervolg

maart 28, 2019

Succesvolle bijentelling krijgt vervolg

De eerste Nationale Bijentelling van 2018 krijgt dit jaar een vervolg. Nederland Zoemt roept iedereen op om in het weekend van 13 en 14 april een half uurtje bijen te tellen in de achtertuin of het park. Het tellen van bijen is niet alleen leuk om te doen, het is ook ontzettend belangrijk. Met de gegevens kunnen wetenschappers nog beter werken aan het beschermen van bijen.

Vorig jaar, tijdens de eerste bijentelling, deden ruim 4.000 mensen mee en werden 40.000 bijen geteld. Om de tellers te helpen bij het herkennen van bijen is er net als vorig jaar een bijengids beschikbaar.  Daarin staan de bijensoorten die in april in de tuin kunnen voorkomen en tips om ze te herkennen. Het telformulier dat u kunt gebruiken met alle verschillende bijen kunt u hier downloaden. Ook worden er door het hele land activiteiten georganiseerd met bijenexperts.

Bedreigd
In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor de voedselvoorziening. 80% van onze eetbare gewassen wordt bestoven door bijen en andere insecten. Onderzoekers gebruiken de resultaten van de bijentelling om meer te weten te komen over waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland. Mensen die mee willen tellen, kunnen zich alvast aanmelden op www.nederlandzoemt.nl/bijentelling.

Nederland Zoemt
Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. De Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.  De Natuur en Milieufederaties ondersteunen NederlandZoemt door hun netwerk in de provincies in te zetten.