Nederland moet uitstoot broeikasgassen flink terugbrengen

24 juni 2015

Nederland moet uitstoot broeikasgassen flink terugbrengen

De Nederlandse Staat moet in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 25 procent hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau in 1990. Volgens deskundigen gaat het om een unieke zaak. Niet eerder stapten groepen burgers naar de rechter om een toekomstig, wereldwijd gevaar hoger op de politieke agenda te krijgen.

Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda. Directeur Marjan Minnesma noemt het een grote overwinning. “Dit is wat je altijd hoopt, maar iedereen zei ‘dit gaat nooit gebeuren’.” De uitspraak betekent over de hele wereld dat mensen hun staat gaan aanspreken op het terugdringen van de uitstoot.

Volgens de rechtbank rust op de staat ten opzichte van de organisatie de plicht om minder uitstoot te bewerkstelligen. “Berusten in geringere reductie is onrechtmatig ten opzichte van Urgenda”, zei de rechter. Volgens de rechtbank bevatte de zaak lastige en veelomvattende klimaattechnische vragen en beschikte ze naar eigen zeggen niet over deskundigheid op dit terrein. De rechters hebben de feiten bekeken waarover beide partijen het eens zijn. bron NOS