Natuurherstel Polder Westzaan gaat van start

3 juli 2014

Natuurherstel Polder Westzaan gaat van start

Eindelijk is de kogel over het natuurherstel van Polder Westzaan door de kerk: de verbrakking van delen van deze polder aan de westkant van Zaanstad (te weten in het Guisveld en het Eueverenweggebied) gaat van start. Voor deze verbrakking is jaren gepleit door Zaanse natuurorganisaties. Ongeveer 10 jaar geleden is het plan voor verbrakking opgenomen in het Landinrichtingsplan Westzaan. Het landinrichtingsplan was een evenwichtig plan waarin zowel maatregelen voor natuur als voor landbouw waren opgenomen. Dat na jarenlang nader onderzoek naar de verbrakking de start ervan wordt aangekondigd is dan ook een heuglijk feit.

Brakke natuur uniek

LIVE Europese steun aan Polder Westzaan bron: SBB
LIVE Europese steun aan Polder Westzaan bron: SBB

Het Guisveld ligt in het noorden van de polder Westzaan en Euverenweggebied direct ten zuiden van het Guisveld. De natuur in deze gebieden is uniek. Doordat brak water de polder Westzaan vroeger sterk beïnvloedde, groeien hier bijzondere planten. Sinds de afsluiting van de Zuiderzee is het water zoeter geworden. De brakke veenweidenatuur staat nu onder druk. Bijzondere planten zoals heemst en echt lepelblad komen steeds minder voor. Vanwege deze internationaal bijzondere natuur is een groot deel van de polder onderdeel van het netwerk van belangrijke Europese natuurgebieden: Natura 2000. Door brak water uit het Noordzeekanaal via de Nauernasche Vaart het Guisveld en het Euverenweggebied in te laten kan de oorspronkelijke zeldzame brakke natuur hier geleidelijk herstellen.

Besluit

Het besluit is genomen door bestuurders van de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, LTO-Noord en de gemeente Zaanstad nadat ook de staatssecretaris van natuur, mevrouw Dijksma, in een gesprek met gedeputeerde Bond van de provincie, het belang van het doorgaan van het project had onderstreept.

De inlaat van brak water start naar verwachting in 2016. Bewoners en gebruikers van het gebied, zoals omwonenden, boeren, vissers, natuurliefhebbers en recreanten worden geïnformeerd en betrokken.