Natuur, landschap en gezondheid Gooi en Vechtstreek bedreigd door nieuwe wegen

15 december 2017

Natuur, landschap en gezondheid Gooi en Vechtstreek bedreigd door nieuwe wegen


Natuur- en milieuorganisaties pleiten voor meer aandacht voor natuur en landschap in het rapport over betere bereikbaarheid van het gebied ten oosten van Amsterdam.
Donderdag 14 december is door de samenwerkende overheden (rijk, provincies en gemeenten) een rapport gepresenteerd, waarin is onderzocht hoe de regio beter bereikbaar gemaakt kan worden. Dit MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) richt zich op de oostkant van Amsterdam en met name op de A1 tussen Muiderberg en Eemnes. De voorgestelde maatregelen zijn onder meer het beter benutten van de huidige weg en het openbaar vervoer, grote investeringen in extra OV, het verbreden van de A27 ten noorden van Eemnes, het verbreden van de A1 en het verdubbelen van de N201 plus een nieuwe weg over de Hoorneboegse heide bij Hilversum.

Groen onderbelicht
In het MIRT-onderzoek worden nu nog geen onomkeerbare keuzes gemaakt en dat is goed nieuws. Een coalitie van natuur- en milieuorganisaties (Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat, Natuur en Milieufederaties Noord Holland en Utrecht en de Vechtplassencommissie) vindt namelijk dat in het rapport de hoge waarden van natuur en landschap onderbelicht zijn en niet zwaar genoeg meewegen in de gemaakte keuzes. Effecten op natuur en landschap worden te rooskleurig voorgesteld en luchtkwaliteit en gezondheid worden zelfs helemaal niet genoemd. Hierdoor is het onmogelijk om goed afgewogen keuzes te maken.
Groen in gevaar
In het onderzoek wordt de indruk gewekt, dat al deze maatregelen goed inpasbaar zijn zonder schade aan de hoge natuur- en landschapswaarden van de gebieden waardoor het verkeer loopt. Er wordt zelfs gesteld dat versterken van het groen mogelijk is, maar het blijft onduidelijk op welke manier. Eén van de genoemde opties is het verdubbelen van de N201 (Vreelandseweg) met een nieuwe autoweg over of onder de Hoorneboegse heide. Er wordt erkend dat het inpassen van de N201 en een nieuwe autoweg ten zuiden van Hilversum lastig is, maar toch ziet men zelfs hier wel kansen voor. De natuurorganisaties zien deze kansen absoluut niet: het groen en de leefbaarheid in deze mooie regio komt met deze opties en met het verdubbelen van de N201 in groot gevaar.
Natuur en gezondheid als randvoorwaarde
Wij roepen alle bestuurders, raadsleden en statenleden op om verbetering van natuur, landschap en gezondheid als randvoorwaarde voor elke keuze te nemen. Dit betekent dat op korte termijn aanvullende studie nodig is om de effecten van de plannen realistisch in beeld te brengen. Daarbij hoort ook een investeringsplan voor natuur en landschap, waarin staat beschreven hoe we een flinke impuls geven aan het groen in deze regio. Zodat mens, natuur en landschap er beter van worden. De natuurorganisaties werken hier graag aan mee.