Natuur- en milieuorganisaties willen versneld maatregelen neonicotinoïden

27 mei 2015

Natuur- en milieuorganisaties willen versneld maatregelen neonicotinoïden

Morgen (donderdag 28 mei 2015) overleggen de Tweede Kamer en de staatssecretarissen van EZ en I&M over de toelatingen van bestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat en neonicotinoïden. In een gezamenlijke brief verzoeken de natuur- en milieuorganisaties om noodmaatregelen te treffen omdat gebleken is dat de normen voor deze stoffen in oppervlakte water regelmatig op grote schaal overschreden worden en de schadelijke effecten ervan steeds duidelijker worden. De organisaties pleiten onder andere voor een onmiddellijk nationaal gebruiksverbod voor imidaclopridhoudende middelen in de glastuinbouw en een verbod op de verkoop van middelen met glyfosfaat aan particulieren.

Neonicotinoïden hebben negatieve effecten op de natuur. Bijen en andere insecten overlijden aan neonicotinoïden. Vogels en andere diersoorten krijgen last van voedselgebrek als er minder insecten zijn. Ook vormen neonicotinoÏde-houdende bestrijdingsmiddelen een groot probleem voor de waterkwaliteit.

Ook glyfosfaat, een andere stof die de basis vormt voor de meeste onkruidbestrijdingsmiddelen, brengt risico’s met zich mee. Naast risico’s voor milieu en biodiversiteit wordt deze stof er ook van verdacht kanker te kunnen veroorzaken bij mensen.

In de reactie vragen de natuur- en milieuorganisaties de kamerleden om de staatssecretaris op te roepen om versneld maatregelen te treffen op het neonicotinoïde dossier. Dit kan door de Europese Commissie te verzoeken om hangende de herbeoordeling van deze middelen onmiddellijk noodmaatregelen te treffen. Dit maakt het onder andere mogelijk om, hangende een Europees besluit hierover, een nationaal gebruiksverbod in te voeren voor de toepassing van imidacloprid-houdende middelen in de glastuinbouw.

Hieronder kunt u de volledige reactie van de natuur- en milieuorganisaties lezen.