Natuur en milieuorganisaties pleiten voor uitstel van besluitvorming luchtruimherziening

26 februari 2021

Natuur en milieuorganisaties pleiten voor uitstel van besluitvorming luchtruimherziening

Natuur en milieuorganisaties dienden op 25 februari officieel een zienswijze in tegen het voorliggende ontwerp-voorkeursbesluit luchtruimherziening. Ze maken bezwaar en stellen in hun zienswijze alternatieven voor. Het huidige luchtvaartbeleid biedt burgers en het milieu & klimaat onvoldoende bescherming, voorstellen voor hinderbeperking zijn ontoereikend en het ontwerp van de luchtruimherindeling zal de overlast op een onacceptabele manier concentreren en verergeren.

Eerst voldoen aan voorwaarden

De organisaties pleiten daarom voor uitstel van besluitvorming waarbij eerst voldaan moet worden aan essentiële uitgangspunten inzake leefbaarheid, gezondheid, zorgvuldig bestuur, herstel van vertrouwen, democratische en wetenschappelijke toetsing, bescherming burger (artikel 21 van de Grondwet) met als doel te komen tot een luchtvaart die past bij de maatschappelijke wenselijkheid van Nederland.

Deelnemende organisaties

De zienswijze is onderschreven door de volgende organisaties: Natuur en Milieufederaties Noord-Holland en Zuid-Holland, Milieudefensie, Greenpeace en de ORS Bewoners.