Natuur- en milieuorganisaties: besluiten van provincie Noord-Holland over zon en wind zijn positief voor natuur en landschap

8 juli 2021

Natuur- en milieuorganisaties: besluiten van provincie Noord-Holland over zon en wind zijn positief voor natuur en landschap

Afgelopen maandag is door Provinciale Staten van Noord-Holland de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld, waarin de zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden zijn opgenomen.  Natuur- en milieuorganisaties zijn positief over het besluit van Provinciale Staten, omdat in diverse aangenomen moties aandacht wordt gevraagd voor kwetsbare natuur en waardevolle landschappen. Wel hopen de organisaties dat de provincie in een beperkt aantal zoekgebieden meer rekening wil houden met natuur en landschap. Voorbeelden hiervan zijn het gebied langs de A9 tussen het Noordzeekanaal en Uitgeest en het gebied langs het Noordhollands kanaal bij Bergen.

Door Provinciale Staten zijn vier belangrijke moties aangenomen. De natuur- en milieuorganisaties, waaronder Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland zijn vooral tevreden over de aangenomen motie van Provinciale Staten om terughoudend om te gaan met het zoekgebied in het IJ-meer. De Staten vragen daarnaast de gedeputeerde om meer regie op die zoeklocaties te nemen, waar een zorgvuldige afweging in het geding komt. De Provincie gaat daarom in gesprek over de plaatsing van windmolens in waardevolle natuurgebieden, zoals bij Ouderkerk aan de Amstel en de Diemerscheg. De organisaties hopen dat de provincie meer sturing gaat geven over de zoekgebieden nabij natuurgebieden en waardevolle landschappen bij de gemeente Bergen, Schagen en Uitgeest langs de A9.

Een andere motie die werd aangenomen betrof een haalbaarheidsonderzoek om binnendijkse achter-oevers met natuur en zonnepanelen te realiseren in de Wieringermeerpolder. Dit “Plan Binnendijk” is een alternatief voor de voorgenomen zonne-atollen in het IJsselmeer. De natuurorganisaties dragen graag bij aan het achter-oeveronderzoek en vertrouwen erop dat het plan wenselijk en uitvoerbaar is.

De organisaties zijn ook content met de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren om vogelslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen, en onderzoek te doen naar het gebruik van vogelradars en zwarte molenwieken.

Eerder waren door gemeenteraden al zoeklocaties voor windmolens en zonneweiden geschrapt die ongunstig zouden uitpakken voor natuur en landschap. Voorbeelden hiervan zijn de gemeenten Texel, Hoorn, Blaricum, Hilversum, Gooise Meren, Weesp, Wormerland, Enkhuizen en Castricum. De natuur- en milieuorganisaties zijn lovend over de afgewogen besluiten die deze gemeenten hebben genomen, rekening houdend met natuur en landschap.

In de oorspronkelijke RES waren nog veel plannen voor zon en wind in fraaie landschappen en natuurgebieden opgenomen. De natuurorganisaties zijn opgelucht dat deze plannen niet in de definitieve RES terecht zijn gekomen.

Volgend jaar beginnen de voorbereidingen voor de RES 2.0. Volgens de organisaties zijn er nog voldoende geschikte zoeklocaties beschikbaar zoals in de Purmer en de Schermer om toekomstige doelen te halen. Zij gaan ervan uit dat bij de komende discussie de natuurgebieden opnieuw gespaard worden.

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties droegen vorig jaar al in hun eigen visie zoeklocaties aan waar géén ruimte is voor zonneweiden en windmolens vanwege natuur en waardevol landschap en waar plaatsing onder voorwaarden wél zou kunnen. Ook pleitten de organisaties voor regionale en provinciale regie om een ‘confetti’ van windmolens te voorkomen. De aangenomen motie waarin wordt gevraagd om een “initiërende rol” van de provincie is een stap in de goede richting.

Meer informatie?