Nationaal luchtcongres: Doorgaan met schone luchtbeleid!

15 december 2015

Nationaal luchtcongres: Doorgaan met schone luchtbeleid!

Vorige week was weer het jaarlijkse nationale luchtcongres. Wetenschappers, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties komen dan bij elkaar om de staat en de stand van de luchtkwaliteit en het luchtbeleid te bespreken. Het congres opende met een videoboodschap van Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Allereerst gaf zij iedereen die zich de afgelopen jaren met het luchtdossier heeft beziggehouden een pluim, dit vanwege het feit dat de lucht de laatste jaren een stuk schoner is geworden en dat binnenkort bijna overal aan de EU-normen zal worden voldaan. Maar ook gaf ze aan dat met het halen van de normen, we er nog niet zijn, want ook onder de EU-normen kunnen zich gezondheidsrisico’s voordoen. Zij riep op om door te gaan met het nemen van maatregelen en pleitte voor samenwerking, want dat is voor haar toch de sleutel voor succes.

Dat er nog heel veel gezondheidswinst is te behalen werd ook duidelijk door de bijdrage van Joost Wesseling van het RIVM. Volgens het RIVM zouden we de komende tijd vooral de focus moeten leggen op het terugdringen van fijn stof en dan met name de PM2,5 (de kleinere fijn stof deeltjes). Nu wordt in Nederland en België gemiddeld een concentratie van 15 -16 ug/m3 PM2,5 aangetroffen, terwijl dit in de rest van Europa veel lager ligt. PM2,5 is gevaarlijk voor de gezondheid. Als we de komende jaren de PM2,5 concentraties weten te verminderen richting de WHO – advieswaarde van 10 ugr/m3 voor PM2,5, dan zouden we daarmee een grote gezondheidswinst weten te realiseren, aldus het RIVM.

Concreet levert dat volgens het RIVM jaarlijks:

  •  3 maanden levensduurverlenging gemiddeld per persoon
  • 800 minder vroegtijdige doden
  • 800 minder geboortes met laag geboortegewicht (<2500 g)
  • 1700 minder ziekenhuisspoedopnames
  • 175.000 minder dagen met astmaklachten bij kinderen
  • 1.500.000 dagen minder ziekteverzuim

Het RIVM gaf ook aan dat we met het voorgenomen beleid bijna praktisch de WHO-advieswaarde zouden kunnen bereiken, maar dan moeten we natuurlijk wel doorgaan met dit beleid.

Wij ondersteunen graag de oproep van het RIVM richting bestuurders om de komende jaren vooral in te zetten op een vermindering van de PM2,5 richting de WHO-advieswaarde. Zeker als je je bedenkt dat de baten van een strenger luchtbeleid nog altijd veel hoger zijn dan de kosten.
Jacqueline Cramer, de voormalige minister van Milieu die destijds verantwoordelijk was voor het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), stond eveneens eerst stil bij de successen van dit programma. Ze sneed symbolisch een taart aan om te vieren dat de lucht een stuk schoner is geworden door het uitvoeren van het NSL. Verder deed ze ook een suggestie voor het toekomstig luchtbeleid, door het luchtbeleid te koppelen aan het klimaatbeleid of aan het circulaire- en gezonde stedenbeleid. Dat zijn thema’s met een hoge prioriteit en dat werkt versterkend.

Tussen de presentaties door werkten alle deelnemers aan het congres in diverse werkgroepen aan bouwstenen voor een nieuw nationaal luchtbeleid. Het ging daarbij vooral om het verzamelen van goede ideeën. Vaak genoemde suggesties hierbij waren o.a. het weren van dieselverkeer en brommers uit de binnensteden; de aanpak van de vervuilende houtkachels/houtvuren; geen verhoging naar 130 km/uur, een betere bewustwording en het meer inzetten van burgers bij het doen van metingen. Met een map vol nieuwe ideeën vertrok ten slotte de hoogste ambtenaar van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu weer naar zijn departement.

Dit congres bevestigt weer eens dat het nog geen tijd is om achterover te leunen met het luchtbeleid,. We voldoen dan wel bijna overal aan de EU-normen, maar voor de gezondheid is er nog veel te winnen. En ook voor de portemonnee: luchtmaatregelen betalen zich immers gemakkelijk terug  uit door lagere bedrijfs- en ziektenkosten.. Voldoende redenen toch om daarmee door te gaan! De Milieufederatie zal zich in ieder geval blijven inzetten voor een schonere lucht!

Van het congres is ook een special gemaakt van het magazine Lucht.