Naar een nieuw provinciaal milieubeleid.

10 juni 2014

Naar een nieuw provinciaal milieubeleid.

Tijdens de werkconferentie van 22 mei over het nieuwe provinciaal milieubeleid (PMP) konden, gemeenten, bedrijven, statenleden en maatschappelijke organisaties om hun ideeën m.b.t. vier thema’s in te brengen. De thema’s waar de provincie het nieuwe beleid op wil formuleren zijn: Gezonde Stad & mobiliteit; Circulaire economie; Visie op de ondergrond en Transitie duurzame energie. 

Naar een nieuw provinciaal milieubeleid

Ook de Milieufederatie heeft van zich laten horen tijdens deze werkconferentie. MNH heeft de knelpunten gepresenteerd die de Noord -Hollander bezig houden. De slechte luchtkwaliteit en stank in de metropoolregio, de geluidsoverlast van Schiphol en lichthinder kwamen nadrukkelijk aan bod. Wij hebben de provincie ook geadviseerd om de onderwerpen uit het plan, een goede vertaling mee te geven: maak de onderwerpen aansprekend en leg ze in duidelijke taal uit. Titels als de circulaire economie, de ondergrond of transitie duurzame energie, worden niet door iedereen begrepen en lokken niet uit tot meedenken. En dat wil de provincie wel.

Gedeputeerde Talsma vraagt om zoveel mogelijk ideeën voor het nieuwe PMP. Aan dit verzoek heeft de Milieufederatie meteen voldaan door de Notitie MNH Naar een nieuw milieubeleid te overhandigen. In de notitie hebben we een aantal ideeën voor een nieuw PMP uitgewerkt.

Het ontwerp-PMP gaat na de vakantieperiode de inspraakrondes in. MNH wil tijdens de inspraakperiode een informatieavond organiseren voor onze achterban.

Wij houden u hiervan op de hoogte.