MNH zit op de eerste rij bij het nieuwe Ontwerp Milieubeleidsplan 2015-2018

30 juli 2014

MNH zit op de eerste rij bij het nieuwe Ontwerp Milieubeleidsplan 2015-2018

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben op 8 juli ingestemd met het Ontwerp Milieubeleidsplan 2015-2018.

De provincie bepaalt dit jaar waarop zij haar milieubeleid voor de komende 4 jaar wil richten. In het Ontwerp Milieubeleidsplan 2015-2018 stelt de provincie voor om in te zetten op meer toepassing van duurzame, gezonde en veilige ontwikkelingen en het stimuleren van innovatieve oplossingen voor milieuopgaven. Het bestaande beleidsplan liep tot en met 2013. Gedeputeerde Talsma vond het belangrijk dat het bestaande plan werd geactualiseerd. Het resultaat is echter meer dan dat: feitelijk ligt er een nieuw plan op tafel. Een plan waaraan MNH vanaf het begin een bijdrage heeft kunnen leveren. Niet alleen waren we deelnemer en spreker op de provinciale milieuconferentie die in mei is gehouden, ook hebben we een schriftelijke bijdrage geleverd.

Concept Ontwerp Milieubeleidsplan 2015-2018 Provincie Noord-Holland

Nu zijn we het plan aan het lezen om na de vakantie mogelijke aanvullingen te kunnen geven. Ook u kunt uw bijdrage leveren. Het Ontwerp Milieubeleidsplan wordt immers op 1 september 2014 eerst voorgelegd aan de Provinciale Statencommissie Ruimte en Milieu. Daarna wordt het ontwerpplan ter inzage gelegd. Iedereen die in Noord-Holland woont, werkt of recreëert kan dan zijn of haar mening geven over het voorgenomen milieubeleid van de provincie voordat het in december 2014 definitief wordt vastgesteld. Daarom hebben we  hier het Concept_Ontwerp_Milieubeleidsplan_2015-2018_vastgesteld_op_8_juli_2014_door_GS bijgevoegd.

In het najaar organiseren we nog een bijeenkomst om de inhoud van het plan toe te lichten.

Voor meer informatie Rolf van Arendonk of Jos van de Pol