MNH en de provincie: niet geschoten is altijd mis!

30 september 2015

MNH en de provincie: niet geschoten is altijd mis!

Niet geschoten is altijd misWellicht een beetje eentonig, maar ik ga het toch maar weer even hebben over onze financiering. Zoals u weet, houdt onze subsidie op per 1 januari 2016. In de laatste vergadering van de Provinciale Staten voor het zomerreces is ook een overbruggingsfinanciering weggestemd. Dat ging niet zonder slag of stoot omdat met name de oppositie zich stevig roerde. En zeker D66 ziet voortzetting van ons werk wel degelijk als belangrijk. En ik weet PVDA en CDA ook wel, maar die uiten dat niet zo makkelijk. Ik denk zelfs dat ook de VVD wat positiever over ons werk is gaan denken, niet in de laatste plaats omdat er bedrijven zijn geweest die een goed woordje voor ons hebben gedaan.

Al met al is MNH nog nooit, in zo’n korte tijd, zo vaak genoemd, in positieve zin.

In de vergadering is nadrukkelijk gesproken over de mogelijkheid voor de Milieufederatie, om met het indienen van projecten de benodigde financiering te binnen te halen. En daar hebben we meteen op gereageerd. Direct na de Statenvergadering heeft gedeputeerde Talsma zes projectvoorstellen van ons gekregen.

En op 13 augustus zijn Marijke van Schendelen (voorzitter), Erna Krommendijk en Jos van de Pol in gesprek gegaan met gedeputeerde Talsma over deze voorstellen en de mogelijkheden op de langere termijn.
De boodschap van Talsma in dat gesprek was: MNH kan het hele jaar door projectvoorstellen blijven indienen. Aansluiting bij het provinciaal beleid was natuurlijk wel de eis. Hij gaf nog een aantal suggesties mee voor nieuwe projectvoorstellen die we nu uitwerken en besloot met het bekende gezegde: niet geschoten is altijd mis.

Omdat de provincie nog bezig is met de ontwikkeling van nieuw beleid, hebben we in ons aanbod vooral aansluiting gezocht bij het staande beleid. Duurzaamheid en de ondersteuning van de burger en de energieke samenleving vormen dan ook de hoofdmoot. De volgende projecten zijn ingediend:
1.    Adviespunt voor de burger (de scharnierfunctie tussen provincie en burgerinitiatief)
2.    Deelname Schiphol omgevingsraad (geen project maar zo zijn natuur en milieu vertegenwoordigd in de Adviesraad)
3.    Duurzame bollenteelt (het keurmerk hebben we mede ontwikkeld, nu de uitvoering nog)
4.    Luchtkwaliteit (IJmond)(al jaren speerpunt van beleid)
5.    Sterren Dichterbij (sluit aan bij duisternisbeleid van PNH)
6.    Energiezuinig maken van bestaande woningen (helpt om energieakkoord te realiseren)

Op dit moment lopen er gesprekken met ambtenaren om inhoudelijk over de projecten te praten en die bij te stellen waar nodig. Sowieso sluiten de projecten aan bij het provinciale beleid, daar hebben we vanzelfsprekend op gelet. Van Sterren Dichterbij weten we inmiddels dat dit project gehonoreerd wordt. Dat heeft gedeputeerde Talsma ook al bevestigd.
In de verdere voortgang bespeur ik enige aarzeling. Het lijkt alsof de besluitvorming vertraagd is omdat er ambtelijk onzekerheid is over het nieuwe beleid. En nu wordt er ook gewezen op aanbestedingsregels die zouden kunnen knellen. Dat laatste is nieuw voor ons en als daarbij al sprake zou zijn van enig beletsel, dan was dat in juni vast ook wel bekend. Maar voortgang is natuurlijk wel nodig, immers het personeel verkeerd al veel te lang in onzekerheid.