MNH blij met advies Gezondheidsraad over bestrijdingsmiddelen en omwonenden

30 januari 2014

MNH blij met advies Gezondheidsraad over bestrijdingsmiddelen en omwonenden

De Gezondheidsraad maakt zijn conceptadvies over bestrijdingsmiddelen en omwonenden definitief en pleit voor grondig onderzoek naar de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Het onderzoek op dit gebied is volgens de raad tot nu toe ontoereikend. In afwachting van het onderzoek moeten al maatregelen genomen om de blootstelling van omwonenden aan chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen, zegt de raad.

Al jaren waarschuwt de Milieufederatie voor de gevaren van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In september 2013 hebben wij onze zienswijze toegelicht bij de Gezondheidsraad. Wij hebben toen o.a. de aanbeveling gedaan om een blootstellingsonderzoek te starten onder omwonenden. Nu hebben ook de onderzoekers van de gezondheidsraad geconstateerd dat omwonenden van bespoten gebieden zich grote zorgen maken over hun gezondheid. En de raad schrijft dan ook in een advies aan het kabinet dat die zorgen serieus moeten worden genomen, alleen al omdat ongerustheid de kwaliteit van het leven vermindert.

Over de risico’s van bestrijdingsmiddelen zijn in het buitenland wel belangrijke rapporten uitgebracht. In die rapporten worden verscheidene aandoeningen en ziektes steevast genoemd: de ziekte van Parkinson, leukemie bij kinderen, en kwalijke gevolgen voor het ongeboren kind.

Jonge kinderen

De bevindingen in het buitenland gelden volgens de raad niet automatisch ook voor Nederland, maar er is wel alle reden om te onderzoeken aan welke gevaren de direct betrokkenen en de omwonenden van intensieve landbouwgebieden worden blootgesteld.

De Gezondheidsraad vindt dat het onderzoek zich moet concentreren op de agrariërs zelf, vrouwen in de vruchtbare leeftijd en heel jonge kinderen, omdat zij het gevoeligst zijn voor de bestrijdingsmiddelen. MNH is zeer tevreden over het advies. Eindelijk worden omwonenden serieus genomen. Onder meer in gebieden waar veel bollen worden geteeld heerst al jaren ongerustheid. Niet voor niks heeft onze lidorganisatie Het Zijper Landschap (voorheen Houd Zijpe Leefbaar) zich jaren ingezet voor gezondheidsonderzoek bij omwonenden.

Maatregelen

Verder beveelt de Gezondheidsraad aan maatregelen te nemen om de blootstelling te verminderen. De raad denkt aan verbeteren van de kennis van agrariërs over de veiligheid van henzelf en van omwonenden, meer controle op de naleving van de regels door agrariërs en instellen van spuitvrije zones. Ook de communicatie met omwonenden vraagt verbetering: agrariërs kunnen beter communiceren over het gebruik van de middelen en overheden kunnen adequater reageren op vragen en klachten van burgers. Tot slot beveelt de raad aan de toelatingsprocedure te verbeteren door daarin expliciet aandacht te besteden aan risico’s voor omwonenden.

MNH vindt dat er nog veel is te winnen door zorgvuldiger om te springen met gewasbeschermingsmiddelen. MNH heeft sterk aangedrongen op het instellen van spuitvrije zones, niet alleen bij sloten, maar ook bij woningen. MNH is dan ook blij dat de gezondheidsraad nu adviseert om een spuitvrije zone te gaan hanteren zodat mensen minder snel met middelen in aanraking komen.