MNH 45 jaar en Rolf 25 jaar bij MNH

14 mei 2014

MNH 45 jaar en Rolf 25 jaar bij MNH

Jubilea MNH 45 jaar en Rolf 25 jaar
MNH 45 jaar en Rolf al 25 jaar bij MNH

Wij zijn weer jarig!

Op 15 mei vieren we ons 45jarig bestaan. De datum vinden we in de akte van oprichting.

Op vijftien mei negentienhonderd negenenzestig werd opgericht de Vereniging”Contact Natuurbescherming Noord-Holland, later de Provinciale Milieufederatie Contact Milieubescherming Noord-Holland en thans Milieufederatie Noord Holland, statutair gevestigd te Bergen en thans kantoorhoudende te 1506 DH Zaandam, Stationsstraat 38.

En daar zijn we nog steeds gevestigd, inmiddels in een deel van het pand en niet meer als enige bewoner. Per 1 mei hebben we inpandige buren in de vier appartementen die het afgelopen half jaar zijn gerealiseerd. We zijn dus wat kleiner behuisd, maar wel nog wel naar tevredenheid en zeker niet te krap voor een vijfenveertig jarige. U kunt dat binnenkort aanschouwen als u de ALV van 19 juni bij komt wonen. Dan heffen we met u ook graag het glas, waarbij er herinneringen kunnen worden opgehaald en er vooruit kan worden gekeken.

Op naar de vijftig schrijf ik dan als vanzelfsprekend. Duurzaam ook in jaren!

Jos van de Pol, directeur MNH