Minisymposium Groene en gezonde ruimtelijke keuzes voor de Metropool

20 juli 2017

Minisymposium Groene en gezonde ruimtelijke keuzes voor de Metropool

Een gezonde leefomgeving is prioriteit nummer één voor de inwoners van de Metropool Regio Amsterdam. Gezonde lucht en genoeg natuur dichtbij om te ontspannen is voor hen essentieel. Tegelijk gaan de energietransitie, de woningbouwopgave, mobiliteitswensen en economische ontwikkeling veel van ons landschap vragen. Zeker als je ook de teruglopende biodiversiteit en bodemdaling wilt tegengaan, klimaatadaptatie nodig is en grotere aantallen recreanten en toeristen een plek moeten vinden.

Kortom: er zijn meer claims dan het landschap aankan. Daarom zijn scherpe keuzes nodig om een gezonde leefomgeving, natuur en landschap en groene recreatie te versterken. Keuzes die ook terecht dienen te komen in de Omgevingsvisie van de Provincie Noord-Holland.

Daarom organiseren de milieu- natuur- en recreatieorganisaties in Noord—Holland op 20 september 2017 een dagdeel (12 – 15 uur) over keuzes en ontwerpprincipes voor een groene en gezonde toekomst in een overvolle metropool. En gaan ze graag in gesprek met ondernemers, wetenschappers, belangenbehartigers, politici en bestuurders die aan de slag willen met de vraag hoe we met al deze opgaves (energie, mobiliteit, woningbouw, gezondheid, natuur) zorgdragen voor een duurzame, groene en gezonde leefomgeving. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

In Noord-Holland werken de volgende organisaties samen in het Terreinbeheerdersoverleg Noord-Holland (TBO): Amsterdamse Bos, IVN, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, PWN, Recreatie Midden-Nederland, Recreatie Noord-Holland,Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten en Waternet.

Meer informatie: e.krommendijk@mnh.nl