Minister lanceert nieuwe app OmgevingsInfoSchiphol

13 januari 2018

Minister lanceert nieuwe app OmgevingsInfoSchiphol

Op maandag 8 januari heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Cora van
Nieuwenhuizen-Wijbenga, de mobiele applicatie OmgevingsInfoSchiphol gelanceerd. Met de app kunnen omwonenden van Schiphol via smartphone, tablet of computer informatie over het
actuele vliegverkeer rond Schiphol raadplegen.
De app bestaat uit verschillende informatieve onderdelen. Nieuw onderdeel is de informatie over het actuele baangebruik op Schiphol. Met de app kan worden geraadpleegd welke banen op dit moment worden ingezet en waarom. Informatie over het actuele vliegverkeer rond Schiphol werd al getoond op de website VliegverkeerInZicht en is nu geïntegreerd in de app, zodat dit ook mobiel is te raadplegen. Dit onderdeel van de app toont informatie over individuele vluchten, zoals de gevolgde luchtverkeersweg, actuele vlieghoogte en vliegsnelheid, details over de vliegtuigen, de bestemming van het vliegtuig en informatie over de luchtvaartmaatschappij.
Met de app kan de gebruiker ook informatie opvragen over het vliegverkeer op een specifieke
locatie, zoals de eigen woonplek. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook mogelijk het aantal vliegtuigen dat overvliegt en de gemiddelde vlieghoogte van vliegtuigen op die specifieke locatie te vinden.

Totstandkoming en verdere ontwikkeling
De app is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen bewoners, bestuurders,
luchtvaartsector en het Rijk in de Omgevingsraad Schiphol. Het is het resultaat van de afspraak
tussen deze partijen om informatievoorziening en dienstverlening voor omwonenden van Schiphol te bundelen en samen te brengen op één plek. Toekomstige uitbreiding van de app is onderwerp van gesprek in de Omgevingsraad Schiphol. De app is vormgegeven als een basisapplicatie waaraan elementen kunnen worden toegevoegd. Te denken
valt aan informatie over geluidmetingen en verwachtingen over het vliegverkeer in de komende
dagen (geluidsweerbericht). Voor de app kunt u gaan naar omgevingsinfoschiphol.nl.