Mijmeringen bij het Klimaatakkoord; een Kerstboodschap

15 december 2015

Mijmeringen bij het Klimaatakkoord; een Kerstboodschap

Volgens de wereldleiders mag er gejuicht worden. Na ruim twee weken vergaderen, hebben 195 landen getekend voor het klimaatakkoord. Minder dan 2 graden opwarming in het jaar 2100. Dat is zeker een meevaller, dat staat voorop. Maar hoe gaan we dat doen in de uitvoering? Dat is de vraag. En wat betekent dat voor onze provincie? Nemen onze bestuurders geen kerstvakantie en gaan ze direct in overleg? Dat gaan ze zeker doen, zo begonnen mijn eindejaarsgedachten.

In mijn herinnering ging ik eerst naar het debat in de Commissievergadering van 30 november jongstleden. Dat ging over windmolens in Noord-Holland. De doelstellingen van 685 megawatt werd bijna gehaald, zei de gedeputeerde. Op 15 megawatt na, die was nog niet gevonden.
Volgens de diverse insprekers van bedrijven uit het NoordZeeKanaalGebied komt dat omdat de eisen van de provincie het te moeilijk maken. Molens in een lijnopstelling van 6 op een rij en de eis om bij het plaatsen van een nieuwe molen, twee oude te saneren, zitten plaatsing in de weg.

Dat gaan ze nu natuurlijk meteen oplossen, was mijn eerste gedachte! Vrijwel meteen zag ik Gedeputeerde Staten ook in overleg treden met B&W van Amsterdam. Daar vinden we de grootste benzinehaven ter wereld en de grootste kolenhaven van Europa. Wat gaan we vanaf 1 januari doen, zie ik ze denken. Helemaal vervangen door de aanvoer van biomassa gaat niet lukken, hoe houden we toch de groei erin? Wat gaat er straks allemaal door de nieuwe sluis in IJmuiden? Denken ze de bulk te vervangen door toeristen en waar laten we die toeristen dan? Maar ze hebben natuurlijk nog veel meer te bespreken en niet alleen met Amsterdam.

En dan gaat het over kansen als het assembleren van windmolens in de IJmond, het versneld uitbouwen van warmtenetten in Noord-Holland, zonnepanelen op alle platte daken en beleid voor het ontwikkelen van zonneweides. Over het terugdringen van de veenverbranding in LaagHolland en beleid om de uitstoot van het verkeer in te dammen. Of over het versneld isoleren van grote aantallen woningen.

En daar bleven mijn gedachten even hangen en verdiepten zich opeens. Want woningen isoleren levert grote en snelle winst op voor het milieu en daar zijn we als Natuur en Milieufederatie nu al flink mee bezig. Daar doe je ook direct een beroep op de burgers, op de energieke samenleving. Om de burgers en die energieke samenleving in beweging te krijgen, zul je ze moeten ondersteunen. Dat vraagt om procesbegeleiding en daar willen wij graag bij helpen! En met het woord helpen, zijn we meteen bij onze Kerstboodschap.

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland werkt al 46 jaar aan een leefbare en gezonde provincie. Ook in 2016 zullen wij u daarbij ondersteunen!