Meld uw vrijwilligersproject aan!

18 februari 2019

Meld uw vrijwilligersproject aan!

Er is dit jaar weer € 45.000,- beschikbaar voor Noord-Hollandse groene vrijwilligersprojecten. Het geld van het fonds ‘Betrekken bij Groen’ is afkomstig van de provincie Noord-Holland. Tot en met 17 maart 2019 kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen.

Voor wie?

U kunt een aanvraag doen als uw project mensen betrekt bij hun groene leefomgeving. Het project moet zich richten op het organiseren, coördineren, faciliteren, stimuleren, ondersteunen of waarderen van vrijwilligerswerk in natuur- en landschapsbeheer, natuureducatie of -inrichting. Als indiener bent u een (externe) organisatie, terreinbeherende organisatie (TBO), terreineigenaar, een vrijwilligersgroep of een vrijwilliger.

Hoe vraagt u een bijdrage aan?

Het fonds heeft een vaste selectieprocedure om ervoor te zorgen dat bijdragen terechtkomen bij projecten die het beste passen bij de doelstellingen van het fonds. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient u dit formulier volledig in te vullen en, samen met eventuele bijlage(n), digitaal te sturen naar ons via betrekkenbijgroen@landschapnoordholland.nl. LET OP: uw samenwerkingspartners dienen als cc in de mail te worden vermeld.

Wilt u meer informatie over dit fonds? Kijk op www.betrekkenbijgroen.nl voor alle informatie.