Meer licht op duisternis

24 mei 2017

Meer licht op duisternis

Factsheets Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Hoe kunnen we meer duisternis bereiken in het Waddengebied?  Welke effecten heeft licht op mens en natuur? Hoe kan je anders omgaan met het gebruik van licht, rekening houdend met economische bedrijvigheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden? Het rapport Meer licht op duisternis (pdf, 5,2 Mb)

Foto: Johan van der Wielen, ambassadeur Nacht van de Nacht
Foto: Johan van der Wielen, ambassadeur Nacht van de Nacht

geeft antwoorden op deze vragen.

Duisternis is een unieke kwaliteit in het Waddengebied. De ruim 40 partijen die vorig jaar de intentieverklaring hebben getekend om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied, willen graag bijdragen aan het terugdringen van de lichtuitstoot in en om de Wadden. Eén van de onderdelen uit het uitvoeringsprogramma Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied is het opstellen van factsheets. Hierin wordt bestaande kennis gebundeld en gedeeld. Bovendien worden concrete mogelijkheden aangereikt waarmee verschillende doelgroepen actief kunnen bijdragen aan het versterken van de duisternis in het Waddengebied.

De factsheets zijn vanuit drie invalshoeken aangevlogen:
1. slim omgaan met technische oplossingen om meer duisternis te realiseren;
2. stand van zaken van de kennis van effecten van licht op mens en natuur;
3. per doelgroep een overzicht van mogelijke maatregelen ter versterking van de duisternis.

Vaak is met kleine maatregelen al veel te bereiken. Is er werkelijk verlichting nodig, en zo ja op welke manier en in welke mate? Uit de factsheets blijkt dat veel negatieve effecten van licht kunnen worden voorkomen door gebruik te maken van een aangepaste lichtkleur. Wit licht levert voor de meeste soorten negatieve effecten op. Amberkleurig (oranje) licht heeft bijvoorbeeld een positief effect op vleermuizen, terwijl groen licht juist weer beter is voor vogels. Ook het moment waarop het licht brandt heeft effect: de ochtenduren en de trekperioden zijn voor vogels het meest kritisch.

Bron: http://waddenzee.nl/themas/dark-sky/

Meer info: e.krommendijk@mnh.nl