Duurzame energie opwekken in de Gooi- en Vechtstreek?

19 december 2013

Duurzame energie opwekken in de Gooi- en Vechtstreek?

Discussieer mee en vul de enquête in !

Moet er meer duurzame energie opgewekt worden in de Gooi- en Vechtstreek? 

De Milieufederatie Noord-Holland vraagt met deze enquête naar uw mening over het opwekken van verschillende vormen van duurzame energie (van zon, wind, biomassa, bodem of water)  in de regio Gooi- en Vechtstreek. Vindt u dat er in deze regio meer duurzame energie opgewekt moet worden en maakt de vorm van duurzame energie u niet zoveel uit, of vindt u juist dat er terughoudend mee omgegaan moet worden omdat dat niet alle vormen van duurzame energie passen in het landschap van de Gooi- en Vechtstreek? Dat wil de Milieufederatie graag van u weten.

De enquête is met name bedoeld voor de mensen uit deze regio, maar woont u daarbuiten en heeft u er wel een mening over, dan mag u natuurlijk de enquête ook invullen.

Ga hier direct naar de enquête

De resultaten van de peiling willen wij gebruiken om een discussie in de regio op gang te brengen over een duurzame energievoorziening in de Gooi- en Vechtstreek.

Rolf van Arendonk