Doe mee met het landelijk onderzoek over Circulaire Economie!

10 november 2016

Doe mee met het landelijk onderzoek over Circulaire Economie!

Grondstoffen die terugkomen in de keten: circulaire economie lijkt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame toekomst. Maar hoe krijgen we dit echt van de grond? Om de economische kansen voor circulaire economie in kaart te brengen start de Radboud Universiteit een nationaal onderzoek naar Business modellen voor de circulaire economie. Doe jij mee namens jouw organisatie of bedrijf?  

Business Modellen voor de Circulaire Economie

Cce2irculaire economie staat volop in de belangstelling. Het principe dat grondstoffen terug komen in de keten en weer als basis dienen voor producten wordt steeds vaker door organisaties en bedrijven genoemd als de volgende stap in de verduurzaming van onze samenleving. Het daadwerkelijk toepassen van circulaire economie komt echter moeizaam van de grond. Dat komt onder andere doordat voor een circulaire economie nieuwe business- en verdienmodellen gelden en nodig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan “gebruik”  in plaats van “bezit”  en nieuwe manieren van samenwerking tussen burgers en bedrijven en bedrijven onderling. De kennisontwikkeling rond deze nieuwe business- en verdienmodellen in de circulaire economie staat nog in de kinderschoenen: er is nog geen overzicht en veel is nog onbekend.

Nationaal onderzoek Radboud Universiteit

Om dit hiaat op te vullen is de Radboud Universiteit sinds kort een nationaal onderzoek gestart naar  Business Modellen voor de Circulaire Economie. Dit onderzoek staat onder leiding van hoogleraar Duurzaam Ondernemen Jan Jonker. Doel van het onderzoek is de circulaire kansen en uitdagingen voor bedrijven en burgers in kaart te brengen. Waar wordt aan gewerkt, waar liggen kansen en wat zijn bedreigingen.

Met de inzichten uit het onderzoek kunnen vervolgens nieuwe business- en verdienmodellen ingericht worden. Streven is dat met die modellen kringlopen gemaakt kunnen worden waardoor zo min mogelijk waarde verloren gaat. Grondstoffen blijven in ketens en zijn de daarmee de basis zijn voor nieuwe diensten (werkgelegenheid), nieuwe producten en meerdere verdiensten.

Zelf de eerste stap zetten: vul de nationale enquête in

Het onderzoek biedt iedereen een concrete kans om daadwerkelijk mee te werken aan de versnelling van de circulaire economie.  We nodigen dan ook bedrijven (ook zelfstandigen) en organisaties uit de enquête in te vullen. Hoe vaker de enquête wordt ingevuld hoe meer we de inzichten uit het onderzoek kunnen inzetten om circulaire economie in de praktijk toe te passen.

Ga naar http://bit.ly/2dSu9S8 voor het invullen van de enquête.