Maximaal 500.000 vluchten het beste voor maatschappij én economie

28 september 2017

Maximaal 500.000 vluchten het beste voor maatschappij én economie

MER Schiphol toont groeiruimte Schiphol niet eenduidig aan
 
Schiphol steekt vandaag haar kop is het zand door te claimen dat de luchthaven verder kan groeien. De nu bekende berekeningen uit de Milieu Effect Rapportage hebben een te grote onzekerheidsmarge om groei mogelijk te maken. En ook de klimaatdoelstellingen zullen de toename van vluchten tegenhouden. “Maximaal 500.000 vluchten blijft dus 500.000 vluchten”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.
 
Op basis van de huidige bekende cijfers uit de MER-Schiphol kan niet geconcludeerd worden dat Schiphol kan groeien. Dat komt omdat de aannames in de modellen een (grote) variatie kennen. Zo wordt er gerekend met vlootinnovaties die zouden moeten leiden tot minder lawaai en fijnstof. “Het is zeer onzeker of die aannames wel kloppen”, stelt Akkerman. “Dat kunnen en moeten we eerst testen. De geluidsoverlast van de huidige 500.000 vluchten is voorspeld met modellen die rekenden met de gegevens van 450.000 vluchten. Ik wil eerst weten of die prognoses nu uit zijn gekomen.”
 
Ook uit de vandaag gepubliceerde Milieu Effect Rapportage Schiphol blijkt dat Schiphol moet stoppen met stunten. “Door de laagste tarieven voor landingsrechten te hanteren heeft onze luchthaven veel te veel budgetvluchten aangetrokken”, aldus Akkerman. “Die verdringen hoogwaardige zakelijke vluchten. Dat is slecht voor onze economie en slecht voor het milieu.”
 
Ruimte creëren voor het invullen van de mainportfunctie (hoogwaardige zakelijke vluchten) zou voor Schiphol geen probleem hoeven zijn. “Tachtig procent van de passagiers van en naar Amsterdam heeft een Europese bestemming. Naar schatting veertig procent van die bestemmingen zijn goed met de trein te bereiken. Zeker als er hogesnelheidstrein-verbindingen worden aangelegd”, aldus Akkerman. “Juist door vliegen op korte afstanden duurder te maken en spoorverbindingen goedkoper en sneller komen er – binnen het maximum van 500.000 vluchten – 150.000 tot 200.000 vrij voor zakelijk verkeer.”
 
Ook een grote meerderheid van de bewoners in Noord-Holland vindt dat Schiphol niet verder moet groeien. Akkerman: “Uit representatief onderzoek van de Provincie Noord-Holland onder haar inwoners blijkt dat een gezonde leefomgeving – schone lucht, groen om in te ontspannen en schoon water – voor hen top prioriteit is. Meer vluchten op Schiphol staat voor Noord-Hollanders helemaal onderaan het rijtje.”
Vliegen is bijzonder slecht voor het milieu en de gezondheid. De luchtvaart is wereldwijd verantwoordelijk voor 10 procent van het broeikasgaseffect. Een vliegtuig dat opstijgt stoot een triljoen deeltjes fijnstof uit. Evenveel als een miljoen vrachtwagens op de snelweg. Ruim 40.000 bewoners in de buurt van Schiphol leven daardoor volgens TNO-onderzoek gemiddelde 4 maanden tot 12 maanden korter.