MAK zoekt bestuursders

10 februari 2016

MAK zoekt bestuursders

Blokker – Milieu Activiteitencentrum en Kijkboerderij MAK Blokweer zoekt versterking voor het bestuur van de organisatie. Allereerst een bestuurslid, man of vrouw, dat de personele- en vrijwilligerszaken in zijn of haar portefeuille kan nemen, en daarnaast een algemeen bestuurslid. Beide functies zijn op vrijwillige basis.

vlindertuin MAK BlokweerDe stichting MAK Blokweer heeft de ontwikkeling en het behoud van het West-Friese landschap in haar doelstelling staan, en het bevorderen van milieubewustzijn. Dat doet ze door natuur- en milieueducatie en passende activiteiten aan te bieden op het vlak van recreatie. MAK Blokweer beschikt daartoe onder meer over het activiteitencentrum aan de Kloosterhout met de kijkboerderij, een natuurspeelplek en biologische tuinen, en dat alles gelegen in het ecologisch beheerd natuurpark Blokweer. Beroepskrachten, vrijwilligers, stagiairs, leerlingen van de Praktijkschool en zorgcliënten dragen samen zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden. De manager is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en zorgt voor de beleidsvoorbereiding. Het bestuur geeft daarvoor de kaders aan.

Van het nieuwe bestuurslid Personeel & Organisatie wordt aantoonbare ervaring met en kennis van personele- en vrijwilligers zaken gevraagd. Van het algemene bestuurslid verwacht het MAK betrokkenheid bij en belangstelling voor natuur en milieu. Als bestuurslid neem je deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen, activiteiten en vrijwilligersbijeenkomsten. De bestuurstaak vraagt naar verwachting 1,5 tot 2 uur per week.

Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met de bestuursvoorzitter Henk Verheij, via telefoonnummer 06-46012762 of via mail: HenkVerheij@hotmail.com. Meer informatie over het MAK is te vinden op onze website: www.mak-blokweer.nl

Stichting MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 1695 JC Blokker www.mak-blokweer.nl