Maatschappelijke Raad Schiphol officieel geïnstalleerd

3 juli 2023

Maatschappelijke Raad Schiphol officieel geïnstalleerd

Sijas Akkerman benoemd als vertegenwoordiger Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

Op zaterdagochtend 1 juli is in Hoofddorp de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) officieel geïnstalleerd. Deze Raad stelt dat het kabinet in het regeringsbeleid over Schiphol niet langer de groei van het aantal reizigers, maar juist de brede welvaart van Nederland centraal moet stellen. Het is volgens de MRS tijd voor een nieuwe balans tussen vliegverkeer en leefbaarheid, en zij wil helpen om deze verschuiving in het beleid te realiseren. Dit bleek tijdens de installatieceremonie in aanwezigheid van Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat.

De MRS bestaat uit tien democratisch gekozen bewonersvertegenwoordigers en vijf maatschappelijke organisaties. Een van de vertegenwoordigers van een maatschappelijke organisatie is Sijas Akkerman, directeur van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. De Natuur en Milieufederatie behartigt de belangen van natuur en milieu en zal binnen de MRS een belangrijke rol spelen.

Eddy van Hijum, onafhankelijk voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol, benadrukt dat een luchthaven in het dichtstbevolkte deel van Nederland niet onbeperkt kan groeien. Het besluit om Schiphol een plafond van 440.000 vluchten per jaar op te leggen, laat volgens hem een voorzichtige kentering zien in het denken. De verdere toekomst van de luchthaven vereist echter een brede maatschappelijke en politieke discussie.

De MRS heeft als doel om het kabinet te helpen een nieuwe balans te vinden tussen vliegverkeer en leefkwaliteit. Dit zal worden bereikt door actief de dialoog met de samenleving aan te gaan en advies uit te brengen aan Schiphol en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De Raad zal inhoudelijke input leveren voor een nieuw sociaal contract tussen maatschappelijke partijen, de luchtvaartsector en de overheid, met als focus de brede welvaart van Nederland.

Minister Mark Harbers benadrukt het belang van een nieuwe balans tussen de leefomgeving rondom Schiphol en het economische belang van de luchthaven voor Nederland. Hij verwelkomt de MRS als gesprekspartner en wenst de Raad veel succes.

Samenstelling Maatschappelijke Raad Schiphol

De leden van de MRS worden voor een periode van vier jaar geïnstalleerd. De samenstelling van de eerste MRS is als volgt:

In de afgelopen weken vonden verkiezingsvergaderingen plaats voor de bewonersvertegenwoordigers die namens hun regio plaatsnemen in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Voor alle banen van luchthaven Schiphol zijn bewonersvertegenwoordigers verkozen:

 • Aalsmeerbaan: Jan Boomhouwer (binnengebied), Mirella Visser (buitengebied)
 • Buitenveldert- en Schiphol Oostbaan: Marcel Döpp (binnengebied), Jeroen Wester (buitengebied)
 • Kaagbaan: Arnoud Hendriks (binnengebied), Matt Poelmans (buitengebied)
 • Polderbaan: Jenke Haverhals (binnengebied), Wil Spaanderman (buitengebied)
 • Zwanenburgbaan: Cees Steur (binnengebied), Wouter Looman (buitengebied)

Op 1 juli zijn de volgende vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties geïnstalleerd:

 • Sijas Akkerman (Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland)
 • Walter Etty (Rover)
 • Renske Schouwink (Jongerenmilieuraad)
 • Achmed Baâdoud (MKB Metropool Amsterdam)

De MRS wordt ondersteund door een team van experts op verschillende werkterreinen:

 • Dr. Christine Bleijenberg (participatie)
 • Prof. dr. Paul Peeters (duurzame mobiliteit en vliegtuigtechniek)
 • Prof. dr. Dick Simons (geluid)
 • Em. Prof. Jan Struiksma (omgevingsrecht)
 • Dr. ir. Saskia van der Zee (gezondheid)

Lees het nieuwsbericht op Maatschappelijk Raad Schiphol