Bewonersdelegatie in Omgevingsraad Schiphol biedt petitie aan

26 maart 2019

Bewonersdelegatie in Omgevingsraad Schiphol biedt petitie aan

De komende maanden spreekt de Tweede Kamer een aantal malen met de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de toekomst van Schiphol na 2020. In april vindt twee keer een Algemeen Overleg plaats. Om de Kamerleden te attenderen op het bewonersstandpunt bood de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) op 26 maart 2019 de Kamercommissie voor IenW een petitie aan. Als eerste moet er een einde komen aan de rechteloosheid rondom Schiphol.

Geen unaniem advies

De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) vindt het jammer dat er geen unaniem advies is gekomen over de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Maar zij is tevreden dat het geen groeiadvies is geworden. Dat zou immers een onverdiende beloning zijn voor niet nakomen van de gemaakte afspraken in het Aldersakkoord. Schiphol (de luchtvaartsector) is de eerstverantwoordelijke voor dit falen, zoals: geen selectiviteit, geen afname van hinder maar juist toename, geen vermindering van nachtvluchten, structurele schending van de vierde baan regel, geen glijvluchtlandingen en geen stillere startprocedures. Tegelijkertijd is het plafond van 500.000 vluchten versneld vol gevlogen met vluchten die weinig of niets toevoegen aan de economie (‘pretvluchten’). Daarmee heeft Schiphol zichzelf in feite op slot gedaan. Uit het ’Aldersverslag’ blijkt dat de ontstane milieuruimte sinds 2008 voor meer dan 100% is opgemaakt aan volumegroei. Bepaald geen ontwikkeling “in balans met de omgeving” zoals in 2008 beloofd.

In strijd met duurzaamheid

Verdere groei is ook in strijd met de eisen van leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Groei staat ook haaks op de uitkomst van maatschappelijke consultatie en publieksonderzoek, waarin een meerderheid van de omwonenden en de gehele bevolking zich uitspreekt tegen groei.

Vandaar dat de bewonersdelegatie, net als die van de bestuurders en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, een pas op de plaats wil tot en met 2023 (wanneer de herindeling van het luchtruim klaar is). Die tijd moet om te beginnen worden benut om de gedoogsituatie en de rechteloosheid op te heffen. Daardoor kan er eindelijk worden gehandhaafd op een aantal basisafspraken door deze bindend vast te leggen in het Luchthavenverkeersbesluit (500.000 vluchten waarvan maximaal 29.000 in de nacht en de vierde-baanregel). Dat is de verantwoordelijkheid van Minister en Kamer.

Eerst zien dan geloven

Vervolgens kan de tijd benut worden om de beloofde hinderbeperking en resterende afspraken te realiseren. Dit onder het motto zoals in het BRS-kader geuit door de omliggende provincies en gemeenten ‘Eerst zien, dan geloven’. De sector erkent dat een vertrouwensbreuk is ontstaan met de omgeving. maar doet te weinig om die te helen. Het antwoord ‘gematigde groei’ betekent inclusief Lelystad meer groei dan gemiddeld in de afgelopen 10 en 20 jaar en is ook gebaseerd op een uiterst discutabel milieueffectrapport (MER). Daarmee kalft het vertrouwen nog verder af. Bewoners zijn bereid om afspraken te maken over de ontwikkeling na 2023, het Aldersverslag biedt daarvoor voldoende aanknopingspunten. Doorslaggevend is hoe Schiphol zich opstelt.

Het ORS-overleg is nog niet af want het Schiphol-probleem is nog niet opgelost. De minister is eerst aan zet, vervolgens de sector. De bewoners staan klaar om het overleg over de toekomst voort te zetten.

Link naar het Aldersverslag (pdf-bestand).

Link naar de petitie over dit onderwerp