Luierrecycling in Noord-Holland

15 januari 2018

Luierrecycling in Noord-Holland

We maken onze economie steeds meer circulair. Hoe meer wij ons ‘afval’ hergebruiken en hoe beter de kringloop van materiaalstromen wordt gesloten, des te kleiner de impact op ons milieu.

Een van onze afvalstromen zijn wegwerpluiers (meer dan 4 procent van ons afval en 22 kilo per maand per luierdragende baby of kindje)1. In Amsterdam is AEB (Afval Energie Bedrijf) van plan, in het kader van een Europees project, luiers te recyclen uit de stad en haar omliggende gemeenten. Het doel is hoogwaardige producten van wegwerpluiers te maken en een houdbaar verdienmodel te creëren. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland is gevraagd om een analyse te maken van de maatschappelijke context van de aanleg van deze bio-raffinaderij en het sluiten van de kringloop. Hierdoor kan er tijdens dit proces optimaal rekening worden gehouden met milieuoverwegingen en sociale aspecten.

Momenteel staan wij nog aan het begin van het project, maar wij zijn enthousiast dat wij inbreng kunnen geven in een project dat als één van haar doelen een lagere milieu impact van ons Noord-Hollandse afval heeft!

1 https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/spullen-en-diensten/luiers/