Living Lab Natuur Inclusieve Landbouw

17 juli 2017

Living Lab Natuur Inclusieve Landbouw

GNR-kudde in CruysbergenNatuurinclusieve landbouw is een landbouw die op alle fronten beter rekening houdt met de natuur, door deze niet alleen optimaal te gebruiken, maar ook te sparen en te verzorgen. Uiteindelijk moet dat leiden naar een landbouw die het milieu minder belast en zorgt voor verbetering van biodiversiteit op het land.

De MNH gaat – in samenwerking met Groen Kapitaal – agrariërs, LTO en andere natuur- en agrarische organisaties in Noord-Holland een Living Lab voor natuurinclusieve landbouw opzetten. Vooral met als doel om boeren te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van deze natuurinclusieve landbouw.  Lees hier meer.