Wat leeft er onder de consument?

12 december 2017

Wat leeft er onder de consument?

Wageningen University & Research (WUR) voert op dit moment in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een onderzoek uit naar voedsel. Met het onderzoek wil het ministerie te weten komen hoe consumenten aankijken tegen voedsel. Houden consumenten bij de aanschaf van eten en drinken rekening met de manier waarop het geproduceerd is? Met de resultaten kan worden bekeken hoeveel draagvlak er onder consumenten is voor voedsel dat met extra zorg en aandacht voor de natuur is geproduceerd. En er kan achterhaald worden waarom deze producten juist wel of niet worden geconsumeerd.

Geef ook jouw mening

Vind je het ook leuk om jouw mening te geven en de onderzoekers te helpen inzichten te geven in de motieven van consumenten? Doe dan mee met dit korte online onderzoek. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. De totale duur van de enquête is zo’n vijf minuten.

Over de uitkomsten van het onderzoek zullen we je via onze website op de hoogte houden.

Meedoen aan de enquête? Klik dan op deze link!