De A8-A9

30 september 2015

De A8-A9

Langzaam is er een spreekwoordelijke stoomtrein op gang gekomen. Of moeten we zeggen vrachtauto, want over een weg rijden meestal auto’s.stoomtrein

Ik bedoel dat de Provincie de voorbereidingen voor een weg dwars door de Wijkermeer en de polders van Assendelft langzaam maar gestaag voortzet. De Milieufederatie denkt kritisch mee met de plannen van de provincie. De nieuwe Statenleden zijn direct na het reces al op excursie geweest in het gebied en hebben o.a. kennis gemaakt met (delen van) de Stelling van Amsterdam. Bekend als  UNESCO werelderfgoed. Het leek de Milieufederatie goed om aanvullende informatie te geven. Dat hebben we gedaan door in te spreken. Juriaan Jansen heeft ons genuanceerde verhaal gepresenteerd. Ook u kunt de inspraaktekst hier lezen.

Wij zijn niet per definitie tegen het versterken van het wegennet!

Maar we vinden dat dat wel moet in goed overleg en met inbreng van betrokken partijen. De afgelopen tijd gaat de Provincie druk in de weer met het bepalen welke impact de verschillende varianten hebben op zowel de ruimte als de natuur in LaagHolland als op het werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Beide verdienen aandacht. Aandacht die er ook is voor bewoners en bedrijvigheid. De metropool is vol en moet volgens de provincie nog meer groeien. Wij willen werken aan de balans. Daarin hebben landschap en Stelling een belangrijke plaats en auto’s kunnen er ook langs rijden in plaats van er doorheen.