Landschappelijk combineren: een nieuwe verbinding A8-A9 langs het Noordzeekanaal?

17 september 2014

Landschappelijk combineren: een nieuwe verbinding A8-A9 langs het Noordzeekanaal?

In de jaren 70 van de vorige eeuw is Nederland vol getekend met stedelijke uitbreidingen. Een aantal daarvan is er ook gekomen. Denk aan de groei van Purmerend, Hoorn en Heerhugowaard. Omdat woonkernen met elkaar verbonden moeten zijn, zijn er meerdere snelwegen gerealiseerd. In de jaren daarna zijn we erachter gekomen dat bovenstaande ontwikkelingen hebben geleid tot een verhoogde mobiliteit met nogal wat milieuschade.

Schoorvoetend zijn we op dit beleid teruggekomen. Grote wijken in het open landschap bouwen we vandaag de dag niet meer. Liever laten we onze steden groeien binnen de bestaande stedelijke contouren. En snelwegen leggen we niet langer aan door natuurgebieden of onze schaarse open landschappen. De laatste geplande doorsnijding zorgde nog voor enorme ophef. Het was de A6-A9, die dwars door het oudste natuurgebied van Nederland was gepland. Gelukkig ligt Het Naardermeer er nog steeds.

De A8-A9

Plangebied A8-A9 Provincie Noord-Holland

Toch zijn er ook in onze provincie nog wel wat wensen op het gebied van wegverbindingen. Eén van die wensen is de A8-A9. De “missing link” tussen Zaandam en de IJmond. De Provincie heeft het op zich genomen om deze verbinding te realiseren. Het wordt daarmee geen Rijksweg maar een Provinciale weg. In oktober 2013 is hierover een akkoord gesloten. De komende tijd gaat de Provincie onderzoeken welke varianten worden doorberekend in het kader van de Milieueffectrapportage. Dat ter voorbereiding van de besluitvorming.

Nu eindigt de snelweg A8 ergens midden in de polder. Wie op de kaart het streepje van de A8 ziet eindigen, begrijpt dat de auto’s die vervolgens via de Provincieweg hun tocht vervolgen, voor forse overlast zorgen in Assendelft en Krommenie. Milieufederatie Noord-Holland vindt dat vanuit de gezondheidsschade die het verkeer veroorzaakt, de huidige route dwars door de dorpen moet worden aangepakt.

Ook ondernemers vinden een nieuwe verbinding van groot belang. Die zorgt er voor dat de ring rondom Amsterdam voor een belangrijk deel dubbel wordt uitgevoerd en zorgt voor robuustheid van het vervoersnetwerk. Een logisch stukje van de puzzel die er moet komen, vinden zij.

Dwars door een golfbaan en het UNESCO monument “Stelling van Amsterdam”

De Provincie heeft inmiddels al enkele varianten ontwikkeld voor de uitvoering van de weg. Zo is er een variant dwars door een golfbaan en het UNESCO monument “Stelling van Amsterdam”. Dit lijkt ons vanuit maatschappelijk oogpunt geen makkelijke oplossing. Een andere variant tekent de weg om de woonwijk van Assendelft heen, om daarna aan te sluiten op de bestaande Provinciale weg voorbij de woonwijk. Tot slot is er een variant die de stelling van Amsterdam dáár doorsnijdt waar het schootsveld het kleinst is. Hoe dan ook wordt er ingegrepen in een deel van het unieke landschap Laag Holland met daarin het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam.

In de MER wordt altijd ook een nul-variant meegenomen.

Wat is de milieusituatie als we niets doen? In dit geval is niets doen natuurlijk geen optie. We laten de bewoners van Krommenie en Assendelft niet in de uitlaatgassen stikken! De Milieufederatie Noord-Holland heeft daarom bij de projectleiding van de Provincie aangedrongen op een zogenaamde “Nul+”-variant. Stel dat we niets doen, maar de robuustheid van het vervoersnetwerk versterken door de Provinciale weg aan de Noordzijde van het Noordzeekanaal te verbreden. De huidige A8 kan dan worden afgewaardeerd tot ontsluitingsweg van de woonwijken.

De landschapsbeschermers in de regio zien een dergelijke oplossing wel zitten. Liever een verbrede weg langs het kanaal dan een nieuwe doorsnijding door de polder. De bewoners van de wijken vinden dit ook een prima oplossing. Het leidt tot een afname van het verkeer door de dorpen. En het leuke is dat ook de ondernemers van de IJmond deze oplossing accepteren. De robuustheid van het netwerk is daarmee namelijk ook verzekerd. Zo kan door de “nul+” variant de wegenplanning verder evolueren.