Landelijke actiedag 23 juni om groei luchtvaart te beperken: helpt u mee?

17 mei 2018

Landelijke actiedag 23 juni om groei luchtvaart te beperken: helpt u mee?

Op 23 juni slaan wij de handen ineen om een stop op de luchtvaartgroei te eisen. Bewonersgroepen rondom vliegvelden (LBBL), Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu roepen samen de overheid op om de luchtvaartsector aan banden te leggen en te investeren in alternatieven. Op 23 juni gaan we in zes steden rondom de luchthavens tegelijk de straat op om te laten zien dat we verbonden zijn en dat de groeiende luchtvaart een nationaal probleem is. Voor meer informatie kunt u kijken op de facebookpagina van LBBL (Landelijk BewonersBeraad Luchtvaart, een initiatief van zes bewonersorganisaties). Om dit te laten slagen hebben we ondersteuning nodig. Daarom doen we een hartelijk beroep op uw betrokkenheid en inzet.

Wat hebben we nodig:

Voor de organisatie van deze landelijke actiedag kunnen we uw hulp goed gebruiken. Greenpeace heeft aangeboden om de basiszaken te regelen (podium, geluid, vergunning, etc.), maar de rest van de organisatie hangt af van betrokken bewonersgroepen en vrijwilligers. We zoeken daarom mensen voor de promotie vooraf, maar ook vrijwilligers op de dag zelf (sfeerbeheer / opbouw podiums / stewards / ehbo’ers). Wilt u meehelpen dan kunt u zich aanmelden

Meer informatie

Waarom

We kunnen niet langer onze ogen en oren sluiten voor de eindeloze groei van de luchtvaart. Steeds meer Nederlanders maken zich net als u terecht zorgen om het veranderende klimaat, de toenemende overlast en de bizarre uitzonderingspositie van de luchtvaart.

Het ouderwetse overheidsbeleid leidt tot steeds meer vluchten, grotere vliegvelden en onmogelijk lage ticketprijzen. Maar groei van de luchtvaart gaat niet samen met een groene, veilige toekomst. We willen betaalbaar en snel op duurzame, klimaatvriendelijke manier kunnen reizen.

Wat willen we?

De groei van de luchtvaart moet stoppen. Ten opzichte van het klimaat en de omwonenden kunnen we niet langer stil zijn en toestaan dat Schiphol als een rupsje-nooit-genoeg maar blijft groeien. Wij roepen de overheid op in te grijpen en te investeren in alternatieven. Stop de oneerlijke concurrentiepositie van de luchtvaart ten opzichte van de trein en bus. Hef belasting op vliegtickets en kerosine.

Hoe / waar / wat? 

Op 23 juni gaan we in zes steden rondom de luchthavens tegelijk de straat op om te laten zien dat we verbonden zijn en dat de groeiende luchtvaart een nationaal probleem is.

Meer informatie over de exacte invulling van deze dag volgt snel! Maar mocht u nu al uw hulp willen aanbieden dan heel graag!