Krimp van Schiphol, een historische doorbraak

27 juni 2022

Krimp van Schiphol, een historische doorbraak

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat sprak tijdens zijn persconferentie op vrijdag 24 juni over definitieve inkrimping van Schiphol. Het maximum van 500.000 vluchten per jaar wordt vanaf november 2023 verlaagd naar 440.000 vluchten. Dewi Zloch van Greenpeace: “Eindelijk krimp van Schiphol, dit is een historische doorbraak. Hier hebben we met zoveel mensen actie voor gevoerd. Goed dat kabinet inziet dat Schiphol al jaren alle grenzen voorbij vliegt op gebied van de geluidsoverlast, stikstof, ultrafijnstof en het klimaat”. Krimp van de luchtvaart is volgens de natuurorganisaties een noodzakelijke stap, mede omdat Schiphol geen natuurvergunning heeft. Maar ook omdat minder vluchten hard nodig is, voor onze natuur, gezondheid en het klimaat. Het is niet meer van deze tijd om dagelijks tientallen keren op Londen, Brussel en Parijs te vliegen. “Dit is een duwtje in de rug voor Schiphol om eindelijk met een plan te komen dat rekening houdt met het Klimaatakkoord van Parijs”, aldus Dewi.

Sijas Akkerman van de Natuur- en Milieufederatie Noord Holland geeft aan dat krimp sowieso nodig is omdat het RIVM eerder deze week met een rapport kwam over de gezondheidseffecten van het vliegverkeer. Uitstoot van fijnstof kan de kans op vroeggeboortes vergroten en ademhalingsklachten verergeren. “Ook dat onderzoek maakt weer duidelijk dat Schiphol de gezondheid van 2,2 miljoen omwonenden aantast,” zegt Akkerman. De krimp gaat hem dan ook niet ver genoeg. “De overheid moet oude, extra vervuilende, toestellen onmiddellijk verbieden op Schiphol te vliegen. Ook opstijgen boven dichtbevolkte gebieden bij Schiphol moet worden verboden en Schiphol moet versneld inzetten op schonere, synthetische brandstoffen.”

Uitstel Lelystad Airport

Het kabinet wil het besluit over de opening van Lelystad Airport uitstellen. Bram van Liere van Milieudefensie: Het kabinet moet de voortetterende discussie over Lelystad nu stoppen! “Trek de lelijke pleister er in één keer af en stop Lelystad airport. “ Met de nieuwe aantallen vluchten voldoet Schiphol overigens nog lang niet aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en is het zeer de vraag of met deze aantallen wel een natuurverguning mogelijk is– daarvoor kunnen en moeten er nog vervolgstappen komen.

Het Parool -Kabinet: Schiphol moet vanwege het geluid fors krimpen

NOS -Kabinet wil besluit Lelystad uitstellen en vluchten op Schiphol schrappen

Meer informatie