Komt hier uw mooiste natuurfoto? 

10 juli 2018

Komt hier uw mooiste natuurfoto? 

En wint u een biologisch dinerpakket?

Het is zomer: de zon schijnt, vogels laten van zich horen en de vruchten groeien aan de bomen. De natuur is prachtig en daar willen we zo lang mogelijk van kunnen genieten! Ga daarom deze zomer eropuit en leg de biodiversiteit van Noord-Holland op haar mooist vast. Dit kunnen insecten zijn, uitgestrekte landschappen of wilde dieren. Afhankelijk van hoe u wordt verrast door de natuur. Stuur uw mooiste natuurfoto toe en wellicht krijgt deze dan een prominente plaats op ons kantoor. Bovendien ontvangt de winnaar een biologisch dinerpakket. We zijn benieuwd naar uw inzending.

U kunt uw foto tot 1 september 2018 inzenden naar carolien@mnh.nl. Vermeld er ook bij waar in Noord-Holland u de foto heeft gemaakt. De inzendingen moeten vrij zijn van rechten. Om onze natuurliefhebbers te verblijden met uw mooie biodiversiteitsfoto kunnen wij deze opnemen in onze nieuwsbrief of andere uitingen. Indien gewenst wordt uw naam bij de foto vermeld. Mocht u hier geen toestemming voor geven dan vernemen wij dat graag.

De winnaar van het biologisch dinerpakket wordt persoonlijk door ons op de hoogte gesteld. 

Wat is biodiversiteit precies en hoe zit dat in Nederland?

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven: alle soorten planten en dieren, maar ook de variatie aan ecosystemen waar ze deel van maken, zoals bossen en woestijnen. De rijkdom aan dieren en planten is de afgelopen decennia dramatisch gedaald in Nederland. Zichtbaar en onzichtbaar. Het aantal vlinders, insecten, weidevogels, akkervogels in bijvoorbeeld het boerenland neemt adembenemend snel af. Dat raakt ons allemaal. Zonder biodiversiteit geen goed voedsel, geen rijke natuur en geen landschap om van te genieten. Het is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving.

Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen. 19 partijen hebben zicht verenigd in “Samen voor biodiversiteit” en werken aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Met maar één doel: in actie voor een rijker Nederland. Meer informatie over het deltaplan vindt u op: www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Biodiversiteit voor boeren

Ook in het boerenland komt steeds minder biodiversiteit voor. Door het toepassen van bepaalde maatregelen kunnen boeren de biodiversiteit op hun land stimuleren. Een voorbeeld van een maatregel is het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Dit zijn akkerranden die ingezaaid worden met granen en kruiden. Er zijn weinig bewerkingen nodig (alleen inzaaien en maaien). Deze gevarieerde akkerranden hebben verschillende functies. Ze dienen onder andere als broed-, schuil- en voedselgebied voor vogels en insecten. De akkerranden zorgen daardoor voor een hoge biodiversiteit.

Het aanleggen van akkerranden is een vorm van natuurinclusieve landbouw: een landbouw die op alle fronten rekening houdt met de natuur, door deze niet alleen optimaal te gebruiken, maar ook te sparen en te verzorgen. Meer informatie over natuurinclusieve landbouw en diverse maatregelen: www.natuurinclusief-landbouwinitiatief.nl