Knoop in de Zakdoek uitgereikt tijdens nieuwjaarsreceptie

18 januari 2019

Knoop in de Zakdoek uitgereikt tijdens nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van de Noord-Hollandse natuurorganisaties stond dit jaar in het teken van ‘Groen en de Stad’. De reden is simpel. Er staan overal veel woningbouwplannen op stapel en juist daarom is het van het grootste belang dat er minstens zoveel aandacht komt voor genoeg recreatiegroen, zowel in als om de stad. Bovendien heeft het versterken van biodiversiteit topprioriteit. De Knoop in de Zakdoek werd dit jaar doorgegeven aan wethouder Jorrit Nuijens van Gemeente Diemen en aan Yvonne Jakobs van Gemeente Amsterdam, als aanmoediging om meer groen in en om de stad te realiseren.

Nuijens ging in op het belang van het ontstenen van de stad voor een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. Hij zei dat daarin nog een hele paradigmashift te gaan is. Zijn eigen ambitie is het om de omgeving van het gemeentehuis te ontstenen en te vergroenen. Ook wil hij dat er meer groene uitlopers aan de randen van de stad komen, zodat het makkelijker wordt via het groen Diemen uit te fietsen, waardoor ook het Diemerbos beter benut kan worden.

Yvonne Jakobs noemde het groen het ‘goud’ van Amsterdam; er is namelijk een directe relatie tussen het groen in de stad en de gezondheid van bewoners. De gemeente Amsterdam blijft dan ook investeren in parken en wijkgroen. Door de stad ecologisch te beheren dragen we bij aan de biodiversiteit van flora en fauna. En met concrete maatregelen zetten we ons in voor meer en beter groen voor de Amsterdammer, zoals door het vergroenen van schoolpleinen, stadstraten en fietsroutes.

Jorrit Nuijens en Yvonne Jakobs hebben de Knoop ontvangen uit handen van TBO-voorzitter Petra Schut.

Natuurinclusieve Landbouw

Ieder jaar reikt het TBO (dit zijn de terreinbeherende organisaties) ‘de Knoop in de Zakdoek’ uit als aanmoedigingsprijs. Dan maakt de ontvanger zijn of haar goede voornemens voor het aankomende jaar bekend. Het jaar daarop komt de knoopontvanger terug om te vertellen wat er van de goede voornemens is terechtgekomen. In 2018 ontvingen de voorzitters van de vier agrarische collectieven de Knoop. De natuurorganisaties benadrukten daarmee dat zij voor het realiseren van natuurinclusieve landbouw heel erg goed met landbouworganisaties moeten samenwerken.

Voordat de knoop werd doorgegeven aan Nuijens en Jakobs vertelden de voorzitters van de collectieven wat zij afgelopen jaar hebben gerealiseerd op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Dat was een indrukwekkende en aansprekende lijst. Zo is in Hollands Noorden het aantal bloemrijke akkerranden toegenomen van 200 naar 400 hectare, zijn in Amstelland belangrijke stappen gezet om de plaatselijke zuivelfabriek ‘Amstel Natuurzuivel’ van de grond te krijgen, besloot op Texel zelfs de meest conservatieve boer om niet langer te ploegen en werden in de hele provincie bodemcoaches ingezet om samen met boeren te kijken hoe de bodem gezonder te maken. Op deze manier laten boeren zien dat de natuur de landbouw kan helpen. De collectieven, maar ook de provincie, de natuurorganisaties en de Milieufederatie werken in 2019 samen verder aan dit onderwerp.