Klimaatakkoord kan niet zonder CO2-heffing

30 april 2019

Klimaatakkoord kan niet zonder CO2-heffing

Op verzoek van GroenLinks en PvdA onderzoekt het Planbureau voor de Leefomgeving hoe een CO2-heffing uitpakt voor de Nederlandse economie en het klimaat. Milieudefensie, Greenpeace, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties en de Jonge Klimaatbeweging vinden dat het klimaatakkoord niet zonder CO2-heffing kan. De uitkomsten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bevestigen dit nu.

Parijs dichterbij

Uit de voorlopige berekeningen van het PBL blijkt dat een CO2-heffing een effectieve en eerlijke manier is om grote hoeveelheden CO2 te reduceren. Waar de maatregelen uit het Ontwerp-Klimaatakkoord onvoldoende opleverden aan CO2-reductie, brengt een CO2-heffing de doelstellingen uit Parijs eindelijk dichterbij. Deze eerste resultaten laten zien dat een CO2-heffing niet kan ontbreken in het Klimaatakkoord.

Milde heffing

Vorige maand presenteerden de natuur- en milieuorganisaties een eigen variant voor een CO2-heffing. Daarin betaalt de industrie voor haar eigen verduurzaming en hoeven huishoudens daar niet voor op te draaien. Zij pleiten voor een milde heffing, waarvan de opbrengst bestemd is voor verduurzaming van de industrie. Gecombineerd met een boete voor bedrijven die zich niet aan de afspraken houden en onverminderd blijven uitstoten. En met oog voor de belangen van werknemers. De groene organisaties dringen erop aan dat ook dit voorstel wordt beoordeeld door het PBL. Zodat het kabinet snel aan de slag kan met een CO2-heffing die het klimaat beschermt en de innovatie en bedrijvigheid in Nederland stimuleert.

Met veel belangstelling wacht de groene coalitie de definitieve doorberekening van de verschillende voorstellen voor een CO2 heffing af.