Kenniscafé Gezond Landschap

11 oktober 2017

Kenniscafé Gezond Landschap

Tijdens het Kenniscafé Gezond Landschap dat op 11 september (tijdens de Landschapstriënnale) plaatsvond, werden kennis en ervaringen gedeeld.

Hanneke Kruize van het RIVM deelde de recente resultaten van landelijk en Europees onderzoek met de aanwezigen. Ze gaf een mooi overzicht met links naar meer informatie. Bekijk hier haar presentatie.

Leden van het netwerk Groene gezonde leefomgeving deelden hun praktijkervaringen. En er waren 9 inspirerende posters om te bekijken.

Een initiatief van Groen Kapitaal

Het kenniscafé is een initiatief van Groen Kapitaal (een aanpak vanuit de provincie Noord-Holland): De biodiversiteit gaat sterk achteruit en die trend willen we omdraaien. Groen Kapitaal wil een beweging op gang brengen waarin natuurcombinaties de normaalste zaak van de wereld zijn. De provincie kan dit nooit in zijn eentje. Daarom organiseren we Kenniscafés, Labs en Congressen.

Sijas Akkerman (directeur MNH) aan het woord

Sijs Akkerman is samen met gedeputeerde Adnan Tekin trekker van het thema Gezondheid&Landschap in actieagenda MRA Metropolitane Landschap.

Gezond landschap past goed bij de huidige tijdsgeest en daarmee ‘Het volgende landschap’, het thema van de Landschapstriënnale. Dit blijkt ook uit recent onderzoek bij inwoners in Noord-Holland in het kader van de Omgevingsvisie, waarin gezonde leefomgeving – denk aan luchtkwaliteit, maar zeker ook groen – hoog scoort.

Waar ik mij – samen met Gedeputeerde Adnan Tekin – hard voor zou willen maken in de provinciale Omgevingsvisie is aandacht voor voldoende Groen in de stad. De verbinding met initiatiefnemers op lokale schaal is cruciaal voor betrokkenheid en maatwerk (blijkt ook uit recent onderzoek). De natuur- en milieuorganisaties kunnen hiervoor ook hun netwerk van vrijwilligers en bewonersgroepen op lokale schaal inzetten.

Er is nog een stap te zetten richting zorgverzekeraars. Individuele initiatieven kunnen die stap niet maken, daar is – naast nog meer gericht bewijs – vooral ook opschalen en samen op trekken voor nodig. De TBO’s kunnen daar ook een rol in spelen, mede vanuit hun netwerk.

Het is nog wel een relatief nieuw onderwerp. Er zit energie op de concrete initiatieven die vandaag zijn gepresenteerd, dat inspireert. Er is vandaag wel heel duidelijk aangegeven dat er behoefte is aan tijd om zich verder te bewijzen en door te ontwikkelen. Hier is steun en continuïteit bij nodig, zowel slagkracht als budget. Op naar een mooi vervolgprogramma Groen&gezond in 2018! Waarbij ook gemeenten en het Rijk meedoen.