Kabinet moet natuurvergunning Schiphol niet om politieke redenen verlenen

9 december 2021

Kabinet moet wet serieus nemen en natuurvergunning Schiphol niet om politieke redenen verlenen

Volgens de juridische adviseurs van het kabinet ontbreekt het Schiphol aan een geldige natuurvergunning, en is bij de huidige omvang van het vliegverkeer die vergunning ook niet te geven. Aldus berichtgeving van de NOS.

Voor de natuur- en milieuorganisaties is het geen verassing dat Schiphol bij de huidige omvang geen vergunning kan krijgen. Eerder dit jaar dienden de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Milieudefensie en Greenpeace een bezwaarschrift in op een ontwerp vergunning die het kabinet ter inzage had gelegd om de huidige illegale situatie te legaliseren. De juridische adviseurs van het kabinet zeggen nu hetzelfde: het aantal vluchten moet fors terug, ook als in de omgeving draconische maatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot (van andere bedrijven) terug te dingen.

“Het advies aan het kabinet laat zien dat deze ontwerpvergunning niet alleen fataal is voor de natuur, maar ook juridisch onhoudbaar is. Tijd om deze definitief van tafel te halen” zegt Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. “Het zou niet de eerste keer zijn dat Schiphol de hand boven het hoofd wordt gehouden. Wij doen een beroep op het huidige en nieuwe kabinet om dit onhoudbare besluit niet door te zetten en een begin te maken met de enige echte oplossing: het terugbrengen van het aantal vliegbewegingen”.

“Voor de economie van Nederland is een flinke vermindering van het aantal vluchten geen probleem”, aldus Akkerman. “Uit onderzoek van CE-Delft blijkt dat krimp van Schiphol tot 375 duizend vluchten tot een positief welvaartseffect leidt, bij een sterke economische groei en ontwikkeling van de luchtvaart en een hoge CO2-prijs. De welvaartgroei zit in betere leefbaarheid, klimaatbaten en 2 miljard euro aan geluidsbaten. Bovendien schreeuwen belangrijkere en duurzame sectoren zoals de zorg, de bouw en energiesector om nieuwe mensen. Voor de toekomst van Nederland is het veel beter dat de medewerkers van Schiphol en KLM in deze sectoren gaan werken.”

Mogelijk zal het nieuwe kabinet de procedure toch doorzetten. Akkerman: “Dan zullen de natuur- en milieuorganisaties naar de rechter stappen. Probleem is dan wel dat het jaren duurt voordat zo’n beroep is afgewikkeld en de illegale situatie blijft bestaan. Dat moet je als politiek niet willen.”

Meer informatie?