Inzet van milieuorganisaties op verduurzaming van de Luchtvaart in het Regeerakkoord

7 juni 2021

Inzet van milieuorganisaties op verduurzaming van de Luchtvaart in het Regeerakkoord

Grenzen stellen aan overlast en emissies van de Luchtvaart

Nederland kan de luchtvaart niet langer uitzonderen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
om de toenemende vervuiling tegen te gaan. Een nieuw kabinet moet de luchtvaart in een richting
laten ontwikkelen die in balans is met duurzaamheid, leefbaarheid en klimaat. Deze balans is tot nu
toe ver te zoeken.

In deze brief doen Natuur & Milieu, Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en
Milieudefensie vijf aanbevelingen voor het nieuwe Regeerakkoord.