Inspirerend Natuurdebat in Hollands Kroon

10 maart 2022

Inspirerend Natuurdebat in Hollands Kroon

Hoe gaan we in toekomst om met landschap en natuur?

Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Geen mooier moment om met politici in gesprek te gaan over hun concrete doelen voor de komende vier jaar. De natuur- en milieuorganisaties faciliteerden woensdagavond 9 maart hét natuurdebat in de gemeente Hollands Kroon. Sijas Akkerman van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Ernest Briët van Landschap Noord-Holland leidden de avond in: “We organiseren in deze provincie maar één debat en kiezen juist voor Hollands Kroon vanwege de enorme potentie die de natuur hier heeft.“

Natuurdebat in Hollands Kroon

Enorme potentie in Hollands Kroon

Gaan we met gezamenlijke kracht en inspiratie de komende vier jaar de gemeente biodiverser èn mooier maken? Lokale organisaties en inwoners hebben goede ideeën en plannen om kansen te benutten.

Hanneke Koolen van actiegroep Red de Wieringermeer roept op om voor de Wieringermeer met dezelfde liefde en aandacht het landschap vorm te geven als de eerste landschapsarchitecten dat deden. Dat dit landschap de afgelopen decennia is afgetakeld en een liefdevol nieuw landschapsontwerp verdient. Wim Mostert, agrariër en voorzitter van LTO Hollands Kroon laat in praktijk zien hoe landbouw veel natuurinclusiever kan. En boswachter Leon Kelder van Staatsbosbeheer vertelt over de natuurparels in de gemeente. Ze schetsten wensen voor de toekomst en een nadrukkelijk verzoek aan de gemeente dit te ondersteunen.

Prikkelende avond over kansen voor landschap en natuur

Al met al werd het een prikkelende avond met veel aandacht voor het natuurbeleid van de gemeente, zoals: uitdagende scenariostudies, het vergroten van burgerparticipatie, ruimte voor (duurzame) landbouw, investeren in bestaande natuur, creëren van nieuwe natuur in combinatie met recreatie, vergroten van de soortenrijkdom, landschappelijke inpassing van datacenters. In de Cultuurschuur in Wieringerwerf doen de acht lijsttrekkers van politieke partijen in elk geval positieve toezeggingen voor de toekomst.

Lijsttrekkers ondertekenden blanco cheque

Inspiratie krijgt vervolg

Als afsluiter kregen de raadsleden de mogelijkheid om een ‘blanco cheque’ te tekenen. Die luidde als volgt: “Ik ben geïnspireerd en vind het belangrijk dat landschap en natuur een belangrijke plek krijgt in het nieuwe coalitieakkoord en het gemeentebeleid voor de komende vier jaar”. Van de coalitiepartijen tekent alleen SHK. CDA en VVD tekenden niet, maar voelden zich wel geïnspireerd en de deur staat open voor gesprek.

Aanwezig waren: Jip Pankras (Senioren Hollands Kroon), Sylvia Buczynski (PvdA), Jan-Willem van der Klugt (CDA), Wim Groot (VVD), Maarten Versluis (D66), Lilian Peters (GroenLinks), Henk van Gameren (LADA&Anders), Lars Ruiter (OHK).

Conclusie is dat er in de nabije toekomst ruimte is voor een open dialoog over het realiseren van gedeelde ambities. Wij zeggen, schouders eronder en aan de slag!

Uitzending terugkijken

Georganiseerd door: Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord Holland, Vogelbescherming Nederland, Landschapszorg Wieringen, Staatbosbeheer en Natuurmonumenten.