Inschrijving op ‘Betrekken bij Groen Fonds’ start 1 april

1 april 2014

Inschrijving op ‘Betrekken bij Groen Fonds’ start 1 april

40.000 euro voor steun aan groene vrijwilligers.
Vanaf 1 april 2014 kunnen organisaties, vrijwilligersgroepen en vrijwilligers een aanvraag doen bij het fonds ‘Betrekken bij Groen’. De Provincie Noord-Holland creëerde het fonds van 40.000 euro als onderdeel van haar programma ‘Betrekken bij Groen’, dat vrijwilligerswerk in natuurbeheer en natuur- en milieueducatie stimuleert.

Het fonds financiert projecten die betrokkenheid van mensen bij natuur of vrijwilligerswerk in het groen aanmoedigen. Beheer van natuurterreinen, scholing en opleiding van vrijwilligers zijn voorbeelden hiervan. Samenwerking tussen organisaties onderling of tussen organisaties en vrijwilligersgroepen is een voorwaarde. Het fonds beoogt hiermee de samenwerking tussen partijen die zich bezig houden met groen vrijwilligerswerk te bevorderen.

Tijdpad

Een verzoek tot financiële bijdrage kan worden ingediend tussen 1 april en 30 april 2014, bij de selectiecommissie, per adres t.falentijn@landschapnoordholland.nl. Een verzoek bevat een omschrijving van het project, een mede-ondertekening van de partijen die door middel van het project gaan samenwerken, en een begroting. Betrekken bij Groen Fonds voorschriften

Betrekken bij Groen Bron: LNH

Tussen 1 mei en 30 mei 2014 beraadt de selectiecommissie zich over de ingediende projecten. De selectiecommissie selecteert de projecten op basis van de criteria. Op 1 juni 2014 zal de commissie bekendmaken aan welke projecten een financiële bijdrage wordt toegekend.

Wilt u meer informatie over het ‘Betrekken bij Groen Fonds’? Neem dan contact op met Landschap Noord-Holland, Tetje Falentijn, junior projectleider burgerbetrokkenheid, t.falentijn@landschapnoordholland.nl of bel 06-1668 93 67.