Inloophalfuur bij Provinciale Statencommissies

20 januari 2015

Inloophalfuur bij Provinciale Statencommissies

Tegenwoordig kennen de provinciale Statencommissies een zogenaamd Inloophalfuur. Tijdens dat half uur kunt u vragen stellen of uw mening geven over beleidsonderwerpen die niet op de agenda staan. Wel moet het onderwerp betrekking hebben op het beleidsveld van de Statencommissie. Het eerste half uur van de commissie-agenda is gereserveerd voor het inloophalfuur. U kunt zich tot één werkdag van tevoren aanmelden bij de Staten- en commissieadviseur van de commissie waar u wilt inspreken. U mag maximaal drie minuten een betoog houden. Statenleden mogen in maximaal één minuut reageren op het betoog.

Naast het inloophalfuur blijft de mogelijkheid bestaan om in te spreken op onderwerpen die op de agenda staan van de Statencommissie.

Voor meer informatie over de Statencommissies en de beleidsonderwerpen die daar behandeld worden zie:

http://www.noord-holland.nl/web/bestuur/Provinciale-Staten-van-NoordHolland/Commissies.htm