In memoriam Berendien Spiers

4 mei 2016

In memoriam Berendien Spiers

Vrijdag 29 april ontvingen wij het bericht dat Berendien Spiers op 24 april 2016 is overleden.

Berendien Spiers
Berendien Spiers

Berendien is een belangrijke persoon geweest voor natuur en landschapsbescherming in Noord-Holland, en in Egmond en omgeving in het bijzonder. Als voorzitter blies zij vanaf 1995 Hart voor Egmond nieuw leven in. Zij zette zich stevig in voor het haar dierbare landschap in haar woonomgeving, dat onder meer werd aangetast door de zich fors uitbreidende bollenteelt. In die hoedanigheid kregen wij bij de Milieufederatie met Berendien te maken. Haar kwaliteiten vielen zodanig op dat zij betaald voor MNH aan de slag kon.

Berendien werkte in de periode van 1 januari 1997 tot 1 april 2001 voor MNH. Als senior beleidsmedewerker heeft zij zich beziggehouden met: de communicatie tussen lokale natuurbeschermingsorganisaties die betrokken waren bij de landinrichting Bergen-Egmond-Schoorl, de campagne voor de groene kandidaten bij de waterschapsverkiezingen, kaderontwikkeling met betrekking tot integraal waterbeheer, en de coördinatie van het Noordhollands Natuurbeheeroverleg. We herinneren ons Berendien’s grote betrokkenheid bij natuur en landschap, haar zorgvuldige manier van werken gecombineerd met inventiviteit en vasthoudendheid. Eigenschappen die ze hard nodig had bij haar werkzaamheden. Met grote bewondering denken we terug aan de manier waarop zij de rol als eerste coördinator van het Natuurbeheeroverleg vorm gaf. Dat was bepaald geen gemakkelijke klus omdat betrokken organisaties bij dat overleg nog zoekende waren naar een goede structuur voor de samenwerking.

Het deed pijn toen we hoorden dat Berendien een progressieve spierziekte had. Hierdoor werd haar leven in praktische zin steeds ongemakkelijker. De zin op de rouwkaart kenmerkt Berendien zeer: ‘Strijdbaar tot het einde hield ze van het leven’.

Berendien wist waarvoor ze dingen deed. Dat gaf haar een grote veerkracht. Haar levenslust deed de rest. Wij herinneren ons een prachtige, gulle, gedreven vrouw. Bedankt Berendien!

Erna Krommendijk

Namens Natuur en Milieufederatie Noord-Holland