In actie tegen groei van luchtverkeer: teken de petitie

5 mei 2018

In actie tegen groei van luchtverkeer: teken de petitie

Greenpeace Nederland, Natuur & Milieu en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland bundelen hun krachten voor een duurzaam en eerlijk luchtvaartbeleid. Vandaag publiceren ze een luchtvaartmanifest, het startschot voor een breed nationaal pleidooi. De eisen: stop de groei van de luchtvaart in Nederland, een einde aan de voorkeursbehandeling van de luchtvaart en stevige investeringen in groene alternatieven en innovatie.

In 2050 CO2 neutraal

Terwijl heel Nederland zijn schouders zet onder de energietransitie wordt de luchtvaart nauwelijks klimaatbeperkingen opgelegd. De CO2-uitstoot van luchtvaart groeit gestaag door. Als Nederland in 2050 CO2-neutraal wil zijn, moet het kabinet nu minimaal een stop op de groei van de luchtvaart zetten. Dat betekent geen uitbreiding van vliegveld Lelystad, Schiphol of een van de andere regionale vliegvelden.

Cas van Kleef, campagneleider bij Greenpeace: “Over de groeiende klimaatimpact van vliegen wordt nauwelijks gesproken, het is het favoriete probleem van politici om te negeren. Maar steeds meer Nederlanders vragen zich hardop af waarom vliegtickets zo onnatuurlijk goedkoop zijn. De overheid maakt hiermee de meest vervuilende optie het meest aantrekkelijk. Met dit manifest laten we zien dat er een grote, landelijke beweging is om ook de vliegindustrie z’n steentje te laten bijdragen aan de energietransitie.”

Sleuteljaar voor de luchtvaart

2018 wordt een sleuteljaar voor de Nederlandse luchtvaart. Niet alleen wordt er gesproken over de uitbreiding van Lelystad Airport en Schiphol, ook wordt er gesproken over een lage tickettaks en begint de discussie over de Nederlandse luchtvaartvisie voor de komende decennia.

Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s van Natuur & Milieu: “De luchtvaart kan zich tot nu toe onttrekken aan afspraken over klimaat- en milieubeleid. In de besluitvorming rond de uitbreiding van vliegvelden, wordt klimaatimpact en uitstoot van ultrafijn stof niet meegenomen. Luchtvaart moet bijdragen aan het nationale klimaat- en energieakkoord waarover nu onderhandeld wordt. De uitzonderingspositie van de sector is niet meer vol te houden. Tegelijkertijd moet Nederland zich inzetten voor het ontwikkelen van alternatieven als trein en bus en zich hard maken voor innovatie.”

Het afgelopen jaar is er veel discussie geweest over vliegveld Lelystad, maar het probleem met de Nederlandse luchtvaart is veel breder dan dat. Sijas Akkerman, Directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland: “De overlast en vervuiling van onze vliegvelden is te lang afgedaan als een lokaal probleem. Het Nederlandse luchtruim is overvol en honderdduizenden mensen zuchten inmiddels onder de eenzijdige focus op luchtvaartgroei. Bewoners komen terecht in verzet en als groene organisaties trekken we graag met ze op. De landelijke politiek zou er goed aan doen deze groeiende beweging serieus te nemen.”

Onderteken ook het manifest!

Ook Milieudefensie, Urgenda, de Waddenvereniging, de Jonge Klimaatbeweging en Fossielvrij NL hebben hun naam inmiddels onder het manifest gezet. De hele lijst met ondertekenaars is te vinden op luchtvaartmanifest.nl. Op deze website kan het manifest door iedereen, die de luchtvaart ook op het juiste spoor willen zetten, ondertekend worden.

De website www.eerlijkovervliegen.nl laat alle werkelijke feiten zien: eerlijke berekeningen, geen valse claims en heldere analyses van uitspraken die door de luchtvaartsector en politiek worden gedaan.