Deze impact maakten wij in 2021

28 maart 2022

Deze impact maakten wij in 2021: bekijk hier het Impactrapport

Met trots presenteren de Natuur en Milieufederaties je ons Impactrapport 2021. Het afgelopen jaar hadden we 1217 aangesloten lokale groepen en organisaties, ondersteunden we 1898 maatschappelijke initiatieven, hebben we 4446 bedrijven advies gegeven over duurzame bedrijfsvoering en hebben we 374 zienswijzen ingediend. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de impact die we het afgelopen jaar hebben gemaakt als Natuur en Milieufederaties. 

Onze jaarlijkse resultaten worden gebundeld in een rapport. Hierin vind je kerncijfers, onze hoofddoelen en voorbeelden.

Bekijk hier het Impactrapport 2021

Sustainable Development Goals

In iedere provincie is een Natuur en Milieufederatie actief. De twaalf federaties werken op hun eigen manier aan een natuurrijke en klimaatbestendige provincie. Wat voor gezamenlijke impact heeft dat?

Jaarlijks wordt er een meting gehouden om dat in kaart te brengen. Bij de meting wordt gekeken naar het bereik, het versterken van het maatschappelijk middenveld, het verduurzamen van bedrijven en het verduurzamen van de overheid. Op deze manier willen wij met onze activiteiten bijdragen aan de Sustainable Development Goals.

Tegengaan van klimaatverandering

Klimaatverandering vormt een steeds grotere bedreiging. We gaan klimaatverandering zoveel mogelijk tegen door te werken aan een natuurinclusieve en een maatschappij-inclusieve energietransitie. We willen onze klimaatdoelen (tenminste 55% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990) halen, maar wel met oog voor mens en natuur. Om dit te bereiken zijn we bijvoorbeeld actief in alle Regionale Energiestrategieën.

Daarnaast werken we aan oplossingen voor het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Ook willen we laten zien dat het mogelijk is om opwekking van duurzame energie te combineren met ruimte voor natuur, zoals bij ons project Energietuinen.

Herstel van biodiversiteit

Verlies aan biodiversiteit, stikstofoverschot, watertekort, temperatuurstijging en een afnemende waterberging door de bodem zijn ontwikkelingen die onze natuur ernstig bedreigen. Een belangrijke factor hierin is het huidige landbouwsysteem. De hoogste tijd voor een koerswijziging.

Gelukkig willen steeds meer boeren vergroenen. We zetten samen met deze boeren en overheden in op een natuurinclusieve landbouw. Daarnaast werken we samen met verschillende (regionale) partijen. We ondersteunen en adviseren initiatieven van burgers en bedrijven om het landschap en de biodiversiteit in hun eigen omgeving te beschermen.

Stimuleren van circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie is een systeemverandering en vraagt om beweging op alle fronten: bij overheden, onderwijs, ondernemers en burgers. Zowel lokaal, regionaal als landelijk. Onze aanpak is dus niet alleen gericht op het traditionele recyclen en op het vervangen van een grondstof door een andere, duurzame grondstof. Onze aanpak is gericht op integraliteit en het stimuleren van een beweging van onderop.

We werken aan een circulaire economie door partijen aan elkaar te koppelen en zo (productie)ketens te sluiten. Met ons platform Servicepunt Circulair helpen we ondernemers en inwoners om stappen te zetten naar een circulaire economie. Zo werken we aan draagvlak voor circulaire producten en brengen we vraag en aanbod bij elkaar.