Hinderbeperkende maatregelen Schiphol verminderen geluidsoverlast niet 

12 maart 2020

Hinderbeperkende maatregelen Schiphol verminderen geluidsoverlast niet 

De hinderbeperkende maatregelen die Schiphol vandaag presenteert gaan de geluidsoverlast voor omwonenden de komende jaren niet verminderen als Schiphol mag groeien. Dat stellen de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur & Milieu en Greenpeace op basis van een quick-scan van deze maatregelen. “Er is maar een manier om de hinder echt te verminderen, en dat is een krimp van het aantal vluchten op Schiphol,” aldus Sijas Akkerman – directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.

Herhaling van zetten 

De lancering van de website minderhinderschiphol.nl, waar de maatregelen op staan, is volgens de milieuorganisaties vooral een herhaling van zetten: “Het gaat om oude maatregelen die weer opnieuw worden opgevoerd of het gaat om maatregelen die de geluidshinder van het ene gebied naar het andere verplaatsen”. Ook zijn de voorgestelde maatregelen niet concreet genoeg: “Voor de meeste maatregelen geldt dat ze in onderzoek of ontwerp zijn en soms pas over vijf jaar ingevoerd kunnen worden, als dat al kan”, aldus Akkerman. “Spijtig genoeg kunnen omwonenden van de luchthaven de komende jaren nog geen serieuze hindervermindering tegemoetzien.”

Duidelijke normen nodig 

Minister Van Nieuwenhuizen heeft aantoonbare hindervermindering als voorwaarde gesteld voor de groei van Schiphol. Toch blijven harde normen uit. Volgens Akkerman is dit te wijten aan het feit dat Schiphol de geluidsoverlast voor omwonenden berekent in plaats van meet. Uit onderzoeken van de GGD en Milieufederatie bleek dat het aantal mensen met overlast rond Schiphol veel hoger is wanneer geluidsoverlast wordt gemeten en bewoners wordt gevraagd naar beleefde hinder. “Deze maatregelen veranderen niks aan het onderliggende systeem; het aantal gehinderden blijft berekend”.

Vrees voor groei 

Daarnaast vrezen de milieuorganisaties dat de maatregelen zullen worden gebruikt als rechtvaardiging voor groei, en zijn gemaakt met deze reden in het achterhoofd: “Groei van het aantal vluchten als uitgangspunt voor hindervermindering, dat is een contradictie. Zolang hinder niet het uitgangspunt is, zullen bewoners worden geschiphold”. Een nieuw meetsysteem is voor de milieuorganisaties een absolute voorwaarde voor hinderbeperking.